متولدین سال موش

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال موش

   
 

» ا فراد مشهور متولد سال موش

   

» مشاغل مناسب متولد سال موش

   
 

» متولدين ماه هاي سال موش

   
 

» ر ابطه عاطفي زن متولد سال موش

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال موش

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال موش

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال موش

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال موش و فرزندان 

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال موش

 
 
 

 

خوشگذران،‌ گمراه كننده و خودخواه
 

موش با ويژگي هاي جذابيّت و خشونت زاده شده است و در نگاه اول، شوخ طبع و متعادل به نظر مي رسد؛ اما فريب او را نخوريد؛ چون خشونت و نا آرامي در پس اين چهره خونسرد پنهان است. اگر مدتي با او همنشين يا همسفر شويد، به پريشان حالي، عصبانيت و تند خويي او پي خواهيد برد.
موش هميشه آشفته، ناراضي و گاهي عصبي است و همواره بنا را بر گله و شكايت مي گذارد.
موش فعاليت گروهي را دوست دارد، اهل معاشرت و اجتماعي است؛ اما چون اغلب اطرافيانش اهل هياهو و ياوه گويي هستند، دوستان كمي دارد. او موجودي تودار است، عادت به خودخوري دارد؛ لذا به كسي اعتماد نمي كند.
    

 افزون بر اين ها،‌موش نيك بخت و فرصت طلب است و همواره از همه چيز و همه كس به نفع خود استفاده مي كند. او پدر و مادر، دوستان و نزديكان،‌داراي خود و ديگران و حتي جذابيت فوق العاده اش را براي رسيدن به اهداف خود وسيله قرار ميدهد.
موش نمي تواند ميل به قمار بازي و پرخوري را در خود مهار كند؛ ولي البته وجود اين حالات را انكار مي كند. هر چند سرزنده به نظر مي رسد؛ ولي در اين ترس به سر مي برد كه روزهاي پيري اش را چگونه بايد بگذراند. با وجود اين كه هميشه در زمان حال زندگي مي كند،‌ براي دوران كهنسالي خود خيال هايي دارد.

 

خانم موش ها نيز معمولا به ذخيره سازي بيش از حدّ مواد غذايي مي پردازند؛ هر چند به دليل پرخوري،‌تمام آنها را خيلي زود مصرف مي كنند. هميشه مي توان آنها را در تقّلا براي خريد كالاهاي تجملي و غير ضروري به اميد سود بردن، ديد. موش اغلب خيالباف و گاه خلاق است. او در عيب جويي سر آمد همه است و ديگران دوست دارند به نصايحش گوش فرا دهند اما با زياده روي او، از اين ميل و رغبت كاسته مي شود. حتي بعضي موش ها چنان فريفته اين اشتياق شنوندگان مي شوند كه در نهايت همه چيز را نابود مي كنند.
    

 موش گاهي بي چشم و رو و پست؛‌ولي در عين حال راستگوست. او هر كاري را تا پايان دنبال مي كند؛ حتي اگر بداند كه شكست خواهد خورد و پاياني تلخ در انتظار اوست. اگر بتواند بر احساس نارضايتي هميشگي و علاقه بيش از حد خود به ابن الوقت بودن غلبه كند، موفق خواهد بود.  موش صرف نظر از اين كه به چه كاري بپردازد - ترجيح مي دهد به جاي تكيه بر فعاليت جسماني با فكر و زيركي خود امرار معاش كند. او دوست دارد از حاصل زحمات ديگران استفاده كند، نه دسترنج خود؛ بي درنگ خرج مي كند و اگر به كسي پول قرض بدهد، بدش نمي آيد سود آن را بگيرد.
چهره منفي و شيطاني موش به صورت يك شيّاد، مفت خور، نزول خوار و شايد هم صاحب بنگاه كار گشايي تصوير مي شود. تن پروري و علاقه به زندگي راحت و بي دردسر براي بعضي موش ها مايه پشت گرمي است، شايد به همين دليل، آنان در تجارت و سياست موفق هستند! در عين حال،‌ موش توانايي آن را دارد كه يك رشته هنري را با موفقيت پيگيري كند. او بيشتر مي كوشد تا انديشه اش را به كار گيرد تا اين كه به كارهاي بدني بپردازد.
    

 با اين كه موش موجودي سود جوست ؛ ولي به وقتش بسيار احساساتي ميشود. اگر عاشق كسي باشد- حتي اگر اين عشق دو جانبه نباشد- دين ودنيا را به نگاهي مي بازد و به راحتي عنان اختيار خود را به دست دل مي سپارد وچه بسا كارش به قمار، باده نوشي ،كفر، دنيا پرستي و عاشق پيشگي بكشد.
   

  از نظر روابط عاطفي و احساسي، بهتر است موش با كسي كه در سال اژدها به دنيا آمده رابطه برقرار كند؛ در اين صورت قدرت و آرامش اژدها با زيركي موش به خوبي سازگار مي شود. گاو نيز مي تواند براي موش يار خوبي باشد. او در كنار گاو احساس امنيت مي كند و اطمينان خاطر كافي را به دست مي آورد.
   

ميمون موش را افسون مي كند؛ حتي اگر موش آمادگي و توان پذيرش اين حالت را نداشته باشد. آقاي موش با نااميدي و ديوانه وار عاشق خانم ميمون مي شود. خانم ميمون نيز از شيفتگي و آشفتگي موش لذت مي برد.
موش حتماً بايد از اسب حذر كند؛ زيرا اسب استقلال طلب و كله شق است و نمي تواند روحيه سود جويانه موش را تحمل كند. خدا آن روز را نياورد كه آقاي موش با خانم اسب آتش ازدواج كند! جاي شكرش باقي است نماد اسب آتشين هر شصت سال يك بار تكرار مي شود (سال هاي 1258 و 1345) و همين امر، امكان بروز خطر را كاهش مي دهد. موش بايد از گربه نيز دوري كند. دليل آن هم واضح است.
   

 موش دوران كودكي شاد و راحتي دارد؛ ولي در جواني، به رغم آسودگي نسبي، ممكن است زندگي پر ماجرا و پر دردسري داشته باشد و حتي دچار ضرر و زيان مالي و شكست در عشق شود؛ اما در دوران سالخوردگي زندگي راحت و آرامي مطابق با آرزويش خواهد داشت.

 

فصل تولد نيز در چند و چون سرنوشت موش تاثير بسزايي دارد. موش متولد تابستان خوش اقبال تر است؛ زيرا در تابستان انبارها پر از آذوقه اند؛ اما موش متولد زمستان بايد براي يافتن غذا، تا آخر عمر تقلا كند و خطرات احتمالي اين كار را نيز به جان بخرد كه زندگي انساني به صورت زنداني شدن يا مرگ ناگهاني نمود پيدا مي كند.

 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال موش

 
 
 
 

 

در اينجا نخستن نكته اي كه جلب توجه مي كند كثرت نويسندگان مشهوري است كه در اين سال زاده شده اند. برگزيده آنان عبارتند از:
شكسپير ، راسين، جرج ساند، تولستوي، دوفو، ژول ورن، دوده، كاترين منسفلد، شارلوت برونته، آنتوان دوسنت اگزوپري و اوژن يونسكو.

چنين تعداد انبوهي از نويسندگان مشهور را فقط در ميان متولدان سال موش مشاهده مي كنيم، البته نويسندگان متولد سال مار بيشتر در فلسفه مهارت دارند و اين به موش هايي كه ذوق نويسندگي دارند اميدواري مي دهد.

همچنين در بين متولدان سال موش به افرادي همچون موزارت، لويي آرمسترانگ و شواليه موريس بر مي خوريم كه تعجب آور است. شايد فكر كنيد كه شارلوت كودي و ماتاهاري در سال ببر به دنيا آمده باشند. اما آنان نيز متولد سال موش هستند و مانند موش ها به تله افتاده اند!

از سوي ديگر، لوكرس بورژيا ابعاد منفي شخصيت موش را نمايان مي كند.
ديگر متولدان سال موش عبارتند از:

وينستون چرچيل، پابلو كازالس ( نقاش معروف )، هانري تولوزلوترك، هيملر و انوخ پاول.
 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال موش

 
 
 
 

 

مغازه دار، سمسار، فروشنده دوره گرد، حسابدار، كارمند رسمي (عالي رتبه يا جزء)، مدير تبليغات، روزنامه نگار، تاجر، موسيقيدان، نقاش، نويسنده يا حتي: صاحب بنگاه كارگشايي، رباخوار،‌كلاه بردار و منتقد!

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال موش

 
 
 
 

موش به تله افتاده! او بسيار ستيزه جو و تند خوست. 

فروردين

موش افسونگر و جذّاب! 

ارديبهشت

موش شكست ناپذير! او از هر تله اي فرار مي كند.

خرداد

موش خيالباف! قصرهايي كه او در آسمان ساخته ولخرج بودنش را ثابت مي كند.

تير

موش عجيب و غريب! او با خود در كشمكش است. بايد بيشتر مواظب باشد!

مرداد  

موش آزمايشگاهي! او سرانجام راه خود را در پيچ و خم هاي زندگي پيدا خواهد كرد.

شهريور

موش صلح جو! حالت تهاجمي او تعديل شده است. 

مهر

موش خطرناك! او هر چه را كه سر راهش قرار گيرد، نابود مي كند!

 آبان

موش فعال! او در هر كاري، حتي صرفه جويي، موفق است.

 آذر

موش اخمو و عبوس! مشكل مي توان او را به دام انداخت.

دي

موش روشنفكر! نويسنده اي توانا و با نفوذ.

بهمن

موش خلاق! او از عهده هر كاري حتي اگر اشتباه باشد، بر مي آيد.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال موش

 
 
 
 

عشق دو موش به يك ديگر، با ظرافت خاصي همراه است. چه رابطه عاشقانه اي! به اين ترتيب، ديگران بايد ماست ها را كيسه كنند.

موش

 از اين بهتر نمي شود! خوشبختي و لذت كامل و البته بدون مزاحم! موش در صلح و آرامش زندگي خواهد كرد.

گاو

بد نيست؛ البته با وقتي كه موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجويي هايش را بدهد؛ در اين صورت، اين دو هيچ مشكلي با هم نخواهند  داشت.

ببر

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زيرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود باز گردد و مشكل مي تواند وسوسه نابود كردن موش را ناديده بگيرد.

گربه

خوب است. موش ممكن است به درد اژدها بخورد و اژدها اين را مي پذيرد.

اژدها

در يك كلام، اين ارتباط، بازي با دم شير است؛ اما موش كوركورانه عاشق مار مي شود!

مار

نه! مشكلات عاطفي زيادي ايجاد مي شود. اين رابطه پايان خوشي نخواهد داشت.

اسب

به امتحانش نمي ارزد! حس كنجكاوي شما بلاي جانتان خواهد شد.

بز

يكي از بهترين رابطه هاست. خانم موش، آقاي ميمون را پرسش مي كند. زندگي شادي در انتظار آنهاست.

ميمون

اين رابطه به شكست مي انجامد و هر دو سيه روز خواهند شد.

خروس

چرا كه نه؟ موش مي تواند كمي عقلانيت و واقع گرايي به دنياي خيالي و آرمان گرايانه سگ ارزاني دارد.

سگ

خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگري نكند؛ زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال موش

 
 
 
 

عشق دو موش به يك ديگر، با ظرافت خاصي همراه است. چه رابطه عاشقانه اي! به اين ترتيب، ديگران بايد ماست ها را كيسه كنند.

موش

زوج خوبي هستند. خانم گاو گاهي اداي مردها را در مي آورد، اما صادق، وفادار و واقع بين است و موش را خوشبخت خواهد كرد.

گاو

آينده اي ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگي شيرين را مي بيند و موش بيچاره براي جلب رضايت او، خود را به هر دري مي زند

ببر

گر چه خانم گربه موجود آرامي است؛ اما هميشه در انديشه خوردن موش است. موشي كه سرش بوي قرمه سبزي ندهد، از اين رابطه حذر مي كند.

گربه

چرا كه نه؟ خانم اژدها عاشق ستايش شدن است و هيچ كس بهتر از موش نمي تواند اين نياز او را برآورده كند.

اژدها

نتيجه آن، هيجانات روحي، خشم، دلخوري ها و طلاق خواهد بود. اين راه به صفحه حوادث روزنامه ها ختم مي شود و در حقيقت بايد از آن دوري كرد.

مار

خانم مار گاه بي وفا مي شود؛ اما خوشحال است. در عوض آقاي موش خشنود نخواهد بود.

اسب

اگر موش پولدار باشد، بز راضي خواهد بود؛ اما موش از اين كه آزادي و اختيارش سلب شده، ناراحت خواهد بود.

بز

ميمون در كنار موش زندگي شادي خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق ميمون مي شود و تمام اشتباهات او را ناديده مي گيرد.

ميمون

بد نيست. موش عاشق پيشه است و خانم خروس به رغم ولخرجي هايش، صفات بارزي دارد.

خروس

رابطه جالبي است. اگر آقاي موش كمتر در خانه بماند، كارها به خوبي پيش مي رود، در غير اين صورت، خانم سگ مرتب به او غر مي زند.

سگ

خوب است. هر دو روشنفكر و در زندگي بي باك هستند. اين دو در كنار هم خوشبخت خواهند شد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال موش با سالهاي دیگر

 
 
 
 

خوب است، اما هيچ يك از آنان نمي تواند در برابر وسوسه و توطئه چيني ديگري پايدار كند.

موش

 بد است. آنها چيز زيادي براي گفتن به يك ديگر ندارند.

گاو

 حرفش را هم نزنيد! ببر ايده آليست و موش گرايشاتي كاملاً مادي دارد.

ببر

 هيهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هيچ وجه دوستانه نيست.

گربه

 امكان پذير است؛ اين دو، قدر يك ديگر را مي دانند و موش به آن فكر نمي كند كه در پرتو درخشندگي اژدها خودنمايي كند.

اژدها

 بدك نيست! هر دو حرف هاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند كه آكنده از غيبت و شايعه پراكني است.

مار

 حرفش را هم نزنيد! آنها با يك ديگر سازش نمي كنند.

اسب

 اين دوستي ناپايدار مانند برق گذراست.

بز

 بله؛ اما هميشه به خرج موش.

ميمون

 دوستي اين دو در حد آشنايي و بسيار سطحي خواهد بود.

خروس

 نه، اهداف موش براي سگ بي ارزش است.

سگ

 دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت مي برند و خوشحالند. پرخاشگري موش بر خوك تاثير نمي گذارد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال موش با سالهاي دیگر

 
 
 
 

هيچ كدام حاضر نمي شوند خطر سرمايه گذاري را به جان بخرد. عاقبت يا به دام رباخوران مي افتند و يا ورشكسته و زنداني مي شوند.

موش

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان مي دهد، اما فكر مي كند كار اصلي را انجام داده است.

گاو

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولي خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غير اين صورت، ببر ميدان را خالي مي كرد!

ببر

سر و كار پيدا كردن با گربه، به ويژه براي موش، هولناك است.

گربه

تا زماني كه اژدها رئيس باشد، كارها به خوبي پيش خواهد رفت.

اژدها

آواي دهل شنيدن از دور خوش است!

مار

شراكت اين دو امكان پذير نيست. آنها علاقه اي به هم ندارند و براي آزار يكديگر دست به هر كاري مي زنند.

اسب

بز مي تواند ديدگاه ها و نظرات هنري خود را با موش در ميان بگذارد؛ اما آيا موش راه استفاده از آنها را مي داند؟

بز

بله، اما موش بايد جلوي خودش را بگيرد و كوركورانه ميمون را تحسين نكند.

ميمون

ورشكستگي. اين دو شركاي تجاري خوبي نيستند.

خروس

اگر چه سگ واقع بين است، ولي در مقايسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب مي شود.

سگ

موش مي كوشد با نيرنگ، سر خوك كلاه بگذارد؛ اما در امور تجاري بخت هميشه با خوك يار است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال موش و فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

اندكي درگيري و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهايت، با يك ديگر خوب كنار مي آيند.

موش

خوب است. گاو به حرف ها و نصايح موش توجه مي كند.

گاو

موش پدر نمي تواند براي بچه ببر مفيد باشد.

ببر

موش ها از بچه گربه خود مي ترسند و حق هم دارند!

گربه

موش پدر و مادر مقهور اژدها مي شوند و اژدها با فخر بر آنها منّت مي گذارد.

اژدها

مار با دلربايي و مهرباني هر كاري را كه دوست داشته باشد، انجام مي دهد.

مار

اسب از خانواده گريزان است و در جواني خانه را ترك مي كند، زيرا پدر و مادرش به شدت باعث اذيت و آزار او مي شوند.

اسب

واي! ... اما موش پدر هميشه ديدگاه هاي دختر خود را درك مي كند.

بز

موش ها بچه ميمون ها را بيش از حد دوست دارند و لوس باز مي آورند؛ به خصوص اگر بچه پسر و مادر موش باشد.

ميمون

بحث و جدل هاي زيادي پيش خواهد آمد؛ اما عاقبت، با هم كنار مي آيند. خروس بچه بسيار خوبي است.

خروس

هرگز به درك كامل نمي رسند؛ زيرا هيچ وجه مشتركي با هم ندارند. با اين همه سگ، طبق معمول وظايفش را انجام خواهد داد.

سگ

آنها با هم ساخت و پاخت مي كنند، به خصوص پدر موش و دختر خوك. خشونت موش كمي تقليل مي يابد.

خوك

 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©