متولدین سال گاو

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال گاو

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال گاو  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال گاو  

   
 

» متولدين ماه هاي سال گاو

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال گاو  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال گاو  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال گاو  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال گاو  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال گاو  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال گاو

 
 

 

دوستداركار، خانواده و سرزمين پدري
 

گاو متين و خوددار، كم رو، كند، وسواسي، منظّم و خاكسار است و هوشياري ذاتي اش را پشت چهره ساده اش مخفي مي كند. او به راحتي مي تواند اعتماد قلبي ديگران را به خود جلب كند، كه اين خود بزرگترين برگ برنده او در زندگي است.

گاو موجودي انديشمند است و شايد به همين علت، تنهايي را دوست مي دارد. گاو مي تواند هدفش را با نهايت پشتكار تعقيب كند. گاهي ميهن پرستي افراطي و تعصب بيش از حد، تيغ تيز ملامت ها را متوجه گاو مي كند.بهتر است زياد سر به سر او نگذاريد چون ممكن است خطرناك ب اشد! گاو بر خلاف ظاهر آرام خود، حيواني يك دنده و نافرمان است و از اين كه كسي پايش را در كفش او بكند، بيزار است. بيچاره كسي كه سر راه او قرار بگيرد، زيرا اگر به قول معروف آن روي سگش بالا بيايد ديگر كسي جلودارش نيست و تر و خشك را با هم مي سوزاند. او پيشرو و پيشواست و هيچ عاملي نمي تواند مانع او از اين كار شود.

گاو از نوگرايي متنفر است؛ زيرا فكر مي كند كه نوگرايي، اصالت ها را نابود مي كند. اغلب مي توانيد او را بين گروه هايي كه با موسيقي روز، مكتب هاي هنري مدهاي جديد لباس و مو مخالفند، بيابيد. به ياد داشته باشيد كه او هيچ گاه نوگرايي را در خانواده اش نخواهد پذيرفت.
گاو موجودي خود كامه و زورگوست كه خانواده برايش اهميت فراواني دارد اما روحيه واپس گراي او مانع از هر نوآوري است. زن متولد سال گاو، آشپز و كدبانويي برازنده و خوش لباس و به زنانگي خود بسيار پايبند است.گاو پر كار و سخت كوش است و مي تواند سعادت و آسايش اطرافيان خود را مهيا كند. روستاييان ويتنام معتقدند كه گاو نماد ثروت براي خانواده است.

گاو در خانه خود، فرمانروايي توانا و بي چون و چراست كه احترام و اطاعت همگان را بر مي انگيزد. گاو در فعاليت هاي گروهي، امور هنري و اداره واحدهاي توليدي و خدماتي موفق عمل مي كند و چون قدرت شگرفي در تركيب انديشه و عمل دارد مي تواند جراح موفقي شود؛ اما بيش از هر كار ديگري، براي كشاورزي خلق شده است.بهتر است گاو از كارهاي تجاري خدماتي كه مستقيماً با مردم سرو كار دارد، دوري كند. همچنين بايد از كارهايي كه نياز به سفر دارد، پرهيز كند؛ زيرا ممكن است تندرستي و آرامش روحي او را بر هم زند.

زنان متولد سال گاو خانه داري را به كارهاي ديگر ترجيح ميدهند و كدبانو و ميزبان هاي شايسته اي هستند.
نقطه ضعف شخصيت گاو، آن است كه اغلب فكر مي كند دور و بري هايش او را به درك نمي كنند. او كله شق و لجوج است و در عين حال، به شدت خانواده خود را دوست دارد. او به وجود فرزندانش افتخار مي كند؛ ولي از آنان انتظار اطاعت مطلق دارد و در موردشان جدي و سخت گير است. گاو رئيس خانواده است و حرف او به منزله قانون است؛ ولي در عوض، آماده هر نوع فداكاري براي خانواده اش مي باشد.
براي گاو عشق فقط يك سرگرمي خوشايند است. او مي تواند مهربان، باوفا و حتي با احساس باشد؛ ولي هيچ گاه عاشق نمي شود. گاو علاقه اي به روابط عاشقانه ندارد و اين گونه كارها را وقت تلف كردن مي داند. در بيشتر موارد، شكست گاو در مسائل عشقي و ازدواج، ناشي از بينش هاي مادي گرايانه اوست.

متولدين سال گاو، هيچ گاه خود را موظف به وفاداري به همسران خود نمي دانند؛ اما نظير اين حالت را از طرف مقابل تحمل نمي كنند و وفاداري همسر را يكي از حقوق خود مي دانند! آنها از لحاظ احساسي، ممكن است وفادار و صادق باشند؛ اما براي اين حالت خود، اهميت زيادي قائل نيستند.
گاو دوران كودكي و نوجواني را عموماً آرام و بي دردسر مي گذراند؛ ولي در جواني دچار مشكلات ازدواج مي شود. همسر او اغلب از بي توجهي آشكار او گله مند است و شادماني و رضايت خود را جاي ديگري جست و جو مي كند تا احساس عاشقانه اي را كه در خانه نمي يابد، جاي ديگري پيدا كند. در اين هنگام، اگر گاو نتواند از هوش ذاتي خود براي حل اين مشكل استفاده كند، چنان خشمگين و غضبناك مي شود كه حتي ممكن است خانواده اش از هم بپاشد.

گاو اهل كار است و خانوده اش را بسيار دوست دارد و فرصتي براي درك رفتارهاي بي معنا ندارد.
گاو در دوران سالخوردگي به مشكلات زيادي دچار مي شود؛ اما اگر بتواند با مشكلات خود كنار بيايد و راه هاي عاقلانه اي براي حلِّ آنها بيايد، زندگي آرام و بي دردسري خواهد داشت.

ازدواج گاو با خروس توام با موفقيت است و خروس مي تواند بدون هيچ مانعي اسباب خوشبختي وي را فراهم آورد. روحيه سنت گرايي گاو از يك سو و محافظه كاري خروس از سوي ديگر، تفاهم كاملي بين آنها ايجاد خواهد كرد. زندگي گاو با موش نيز قرين كاميابي است. موش ديوانه وار به گاو دل مي بندد و تا لحظه مرگ به او وفادار مي ماند. مار هم گر چه بي وفاست، اما آن قدر زيرك هست كه به حد كافي رعايت حال گاو را بكند. در هر صورت، مار هرگز از خانواده خود دست نمي كشد و آنان را ترك نمي كند.همان طور كه موش عاشق گاو مي شود، گاو نيز شيفته ميمون مي شود. او براي موفق شدن در زندگي به نبوغ و قوه تخيل ميمون احتياج دارد. اما افسوس! بي فايده است چون گاو و ميمون هيچ گاه رابطه پايداري نداشته و با هم به تفاهم نمي رسند.

گاو بايد از بز دوري كند. زيرا دمدمي مزاجي و بي ثباتي بز، او را گرفتار كشمكش و درگيري دائمي خواهد كرد.گاو نمي تواند با ببر هم خانه شود و اين قولي است كه همگان بر آنند. رابطه اين دو به نزاع و ستيز مي انجامد؛ نزاعي كه موجب نابودي ببر مي شود؛ زيرا گاو قوي تر است و چندان به كشمكش ادامه مي دهد كه سرانجام ببر را از پاي در آورد. مادر متولد سال گاو، هرگز نمي توند با كودك متولد سال ببر به تفاهم برسد و به نفع دومي است كه خانه را ترك كند!

سرانجام اين كه گاو متولد زمستان شادتر و راضي تر از گاو متولد تابستان است. زيرا در زمستان كارها كمتر است؛ اما گاو متولد تابستان بايد با سر سختي در تمام طول سال به كار بپردازد.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال گاو

 
 
 
 

 

متولدان سال گاو، هيچ گاه شهرت خود را فداي قدرت طلبي و فرقه گرايي نمي كنند. مشاهير آنان معتقدند كه مهمترين كار جايگزين كردن مفهوم ملت به جاي خانواده است.

بسياري از سياستمداران، فرماندهان جنگ و فرمانروايان مستبد - كه با وجود خود كامگي، محبوب نيز بوده اند - در سال گاو متولد شده اند، از جمله:
هيتلر، زاپاتا، جرونيمو، كلمانسو و ناپلئون. (كه برادران و خواهران او واقعاً فرصت طلب و سود جوترين آنان در سال بز يا موش متولد شده بودند.)
در كنار اين دسته افراد مثبتي همچون: لافايت، نهرو، لويي سيزدهم و ريچارد شير دل نيز متولد سال گاو هستند.

در بين زنان متولد اين سال، مي توان به ماركيز دوپمپادور اشاره كرد كه خصوصيات بارز گاو را به نمايش مي گذارند. مي گويند كه خانه او در نظم و ترتيب شهره خاص و عام بوده است!

شايد باور نكنيد كه ون گوگ، كوكتو و روبنس نيز متولد سال گاو هستند. هر چند به طور يقين در اين افراد نشانه هايي از محافظه كاري و سنت گرايي در بعضي جهات ديده شده است.
ديگر متولدان سال گاو عبارتند از:
ارسطو، چارلي چاپلين، آرك بيشاپ ماكاريوس، دانته، اگوست رنوار، پيترسلرز، ريچارد برتون و يوهان سباستين باخ
 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال گاو

 
 
 
 

 

كارگر مزرعه، كشاورز، مكانيك، صاحب تعمير گاه، كارگر متخصص، كاردان فني، صنعتگر، طراح و نقشه كش، مهندس معمار، عكاس، مسؤول پذيرش، پرستار، آشپز، آرايشگر، دندانساز، جراح، استوار، ديكتاتور و پليس.

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال گاو

 
 
 
 

گاو جاه طلب! از شاخ هاي او حذر كنيد.

فروردين

گاو حساس! اما به هر حال گاو، گاو است.

ارديبهشت

 گاوي كه زياد جدي نيست؛ هر چند در دوستي چيزي كم نمي گذارد.

خرداد

 گاو ضعيف و حقير! ممكن است هيچ گاه ثمره زحماتش را نبيند.

تير

گاو مبارزه! دست كم او مي تواند به شيوه يكنواخت قديمي زندگي نكند.

مرداد  

 گاو پا كوتاه! بهتر است به كار كشاورزي بپردازد!

شهريور

گاو اجتماعي! او دقيقا مي داند چه بايد بكند.

مهر

 گاو خطرناك، لجباز، خشن و بد فرجام!

 آبان

 گاو متعادل! با كمي مبالغه، مي توان گفت كه از همه گاوها با شخصيت تر است.

 آذر

 او شوخي نكنيد! او براي دست انداختن ساخته نشده است.

دي

 گاو زيرك! او شخصيت آهنين خود را در دستكش هاي مخملي پنهان كرده است.

بهمن

گاو شاد و بازي دوست! از ابتداي كار، تكليف حق و حساب را روشن كنيد.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال گاو

 
 
 
 

زوج خوبي هستند. خانم گاو گاهي اداي مردها را در مي آورد، اما صادق، وفادار و واقع بين است و موش را خوشبخت خواهد كرد.

موش

آنها هر دو مادي گرا، محافظه كار و سنت گرا هستند و در نهايت، هواي همديگر را خواهند داشت.

گاو

اصلاً امكان پذير نيست. ببر بايد حواسش را جمع كند؛ چون خطر نابودي او را تهديد مي كند.

ببر

بله شايد، چرا كه نه؟ آقاي گربه در دل خود، به امر و نهي گاو مي خندد.

گربه

نه. آنها هميشه بر سر قدرت و رياست مي جنگند و اين وضعيت اژدها را خسته خواهد كرد.

اژدها

بله، مار اجازه مي دهد كه گاو تصميم گيرنده باشد. او معقول است و هميشه در صحنه حاضر خواهد بود.

مار

خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. اين دو سرانجام از هم جدا مي شوند.

اسب

بخوب نيست. سرانجام گاو بي چشم و رو در خروجي را به آقاي بز نشان خواهد داد!

بز

گاو عاشق ميمون است و ميمون آن قدر با هوش هست كه خود را گرفتار چنين رابطه پيچيده اي نسازد.

ميمون

اين رابطه تا زماني كه خروس مغرور به فكر رياست نيفتد، خوب پيش مي رود. بهتر است خروس جلوي خودش را بگيرد.

خروس

مشكل است؛ اما غير ممكن نيست؛ البته تا زماني كه خانم گاون فقط خانه داري كند.

سگ

خوك براي ارضاي خواسته هاي سركوب شده خود، به هر دري خواهد زد و اين خوك را به دردسر مي اندازد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال گاو

 
 
 
 

از اين بهتر نمي شود! خوشبختي و لذت كامل و البته بدون مزاحم! موش در صلح و آرامش زندگي خواهد كرد.

موش

آنها هر دو مادي گرا، محافظه كار و سنت گرا هستند و در نهايت، هواي همديگر را خواهند داشت.

گاو

غير ممكن است. آنها نمي توانند با هم زندگي كنند، چون گاو ببر را از بين خواهد برد. در مجموع خانم ببر آرامش نخواهد داشت.

ببر

امكان پذير است. اين دو براي هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و كمي بد اخلاق است.

گربه

رابطه پيچيده و مشكلي است. اژدها درخشيدن را دوست دارد و گاو به هر چيز درخشنده بد گمان است.

اژدها

خانم مار بتواند سرگرمي هاي خارج از خانه اش را پنهان كند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد كرد اما اگر لو برود.

مار

مشكل است. اين دو يك ديگر را درست درك نمي كنند. اسب احساساتي و استقلال طلب، از گاو مي ترسد و دائم رنج مي كشد.

اسب

گاو نمي تواند با تخيلاتش زندگي كند وهرگز تحمل شاخ خوردن از بز را ندارد. اين دو در كنار هم خوشبخت نخواهند شد.

بز

گاو شيفته ميمون است و امتيازات فراواني به او خواهد داد. گاو بسيار با گذشت است و از اشتباهات ميمون چشم پوشي مي كند. اما با اين كار، خود را مي آزارد.

ميمون

زندگي آنها با رضايت كامل همراه خواهد بود. خروس بي هيچ نگراني در قلب خانواده خود جاي دارد.

خروس

مشكلاتي وجود دارد. سگ شورشي و گاو ارتجاعي است. اين دو داراي دو نگرش كاملا متفاوت هستند.

سگ

خوك با هر شرايطي خود را وفق مي دهد؛ اما تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او هميشه شهامت از نو شروع كردن را دارد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال گاو با سالهاي دیگر

 
 
 
 

بد است. آنها چيز زيادي براي گفتن به يك ديگر ندارند.

موش

غير ممكن است. بر سر قدرت جنگ در مي گيرد.

گاو

خدا نكند! بهتر است چشمشان به يك ديگر نيفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه مي شوند.

ببر

 رابطه اجتماعي آنها خوب است.

گربه

 نه، گاو زياد به اژدها فكر نمي كند.

اژدها

بين اين دو تفاوت هاي زيادي وجود دارد؛ اما با هم خوب كنار مي آيند.

مار

خواسته ها نگرش اين دو به زندگي، يكسان نيست.

اسب

رابطه آنها مدت زيادي دوام نخواهد آورد.

بز

اگر ميمون گاو را مسخره نكند، گاو او را دوست خواهد داشت.

ميمون

 اين دو مي توانند دوستي عميق و ريشه داري با يك ديگر داشته باشند.

خروس

تصور رابطه دوستانه بين اين دو مشكل است.

سگ

 بله، به شرطي كه زياد يكديگر را نبينند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال گاو با سالهاي دیگر

 
 
 
 

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان مي دهد، اما فكر مي كند كار اصلي را انجام داده است.

موش

بهتر است اين دو با هم مزرعه اي را بچرخانند.

گاو

شراكتي مصيبت بار است و گاو سعي خواهد كرد تا ببر را كنار بگذارد.

ببر

بيچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد كرد؛ اما بهتر است گربه نيز مراقب باشد!

گربه

اين جا چه كسي رياست خواهد كرد؟ به نظر مي رسد كه گاو كار چاق كن اژدها باشد.

اژدها

بهتر است اين دو با هم شريك نشوند.

مار

اگر ضروري باشد، اشكالي ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعي و صادقند و در اين ميان، اسب با هوش تر و چابك تر از گاو است.

اسب

غير ممكن است. آنها اصلا به درد هم نمي خورند.

بز

نه! گاو عاشق ميمون است و به همين دليل، بيش از حد صدمه خواهد خورد.

ميمون

كار زياد است و استفاده كم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمي شود، چرا كه او را موجودي تنبل مي داند.

خروس

اين دو ـ كه هيچ وجه مشتركي ندارند ـ چطور مي توانند در كار با يكديگر موفق باشند؟!

سگ

براي خوك بازده كاري گاو پذيرفتني و رضايت بخش است و مي تواند به او استفاده فراوان برساند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال گاو با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

گاو رياست طلب و خود راي و موش پرخاشگر و ستيزه جوست؛ اما با هم خواهند ساخت.

موش

مشكلاتي بر سر قدرت پيش مي آيد! بچه گاو طغيان مي كند، اما در نهايت، تسليم مي شود.

گاو

غير ممكن است! ببر بايد بي درنگ خانه را ترك كند؛ در غير اين صورت، گاو (مادر يا پدر) او را از بين خواهند برد.

ببر

گربه سياستمدار است. در حالي كه تظاهر به اطاعت مي كند، به قدرت طلبي مي خندد.

گربه

نه. اژدها پدر و مادر خود را فردي احمق مي داند؛ به خصوص اگر پدرش گاو باشد.

اژدها

مار موجود با هوشي است. او وظايفش را انجام مي دهد (يا تظاهر به انجام آن مي كند).

مار

نه، اسب دوست ندارد به او دستور بدهند و براي هميشه خانه را ترك خواهد كرد.

اسب

چه طور ممكن است؟! گاو ناراضي و بز غمگين است و از آميزش اين دو، ملغمه اي ايجاد خواهد شد.

بز

بله، گاو اجازه مي دهد كه ميمون او را سر انگشتانش بچرخاند.

ميمون

بله، اگر بگذارند خروس باد به غبغب بيندازد و بازيبايي و وقار راه برود، با قدرت طلبي پدر يا مادر خود مي سازد.

خروس

نه، آنان يك ديگر را خشمگين خواهند كرد. گاو تحمل كسي را كه مقابلش بايستد و با او مخالفت كند، ندارد.

سگ

خوك، عاشق كمك كردن است؛ اما نمي تواند با قدرت برتري كه از او توقع اطاعت كوركورانه دارد، كنار بيايد. او به شدت مقاومت كرده، معترض خواهد شد.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©