متولدین سال ببر

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال ببر

   
 

» افراد مشهور متولد سال ببر  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال ببر  

   
 

» متولدين ماه هاي سال ببر

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال ببر  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال ببر  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال ببر  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال ببر  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال ببر  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال ببر

 
 

 

دلير و بي پروا

 

ببر يك عصيانگر و شورشي ناراضي است، او با شتاب زدگي خاص خودش، هميشه عليه قدرت هاي برتر طغيان مي كند و سركشي و نارضايتي با خونش در آميخته است. ببر دوست دارد سردمدار باشد؛ ولي متاسفانه شايستگي و برازندگي رهبري را ندارد. او هميشه اولين كسي است كه شعار حركت كردن مي دهد. اما در كسب و كار، عشق و جنگ، احتياط حكم مي كند كه ديگران كوركورانه از او پيروي نكنند و حتي گاهي او را از حركت باز دارند.

 

راه افتادن به دنبال ببر، مي تواند شروع فاجعه اي بزرگ باشد. او هميشه در پي ماجراجويي است و گاه خواسته هايي غير منطقي و دور از احتياط و بدون مسؤوليت دارد؛ اما ايستادگي در برابر ببر نيز بسيار مشكل است؛ زيرا شخصيت گيرايي دارد و ظاهر نافذ و پرهيبتش نمود ويژه اي به او مي بخشد. مردم خواه نا خواه به او احترام مي گذارند و حتي دشمنان او نيز از اين قاعده بر مستثني نيستند. ببر دوست دارد همه از او اطاعت كنند؛ اما از اين كه خود فرمانبردار كسي باشد، بيزار است و هيچ كس را شايسته آن نمي داند كه به او دستور بدهد. ببر اگر بتواند پيش از دست زدن به هر كاري اندكي بينديشد و به نصايح اطرافيان گوش فرا دهد، قطعاً به موفقيت هاي چشم گيري خواهد رسيد.

 

ببر بنا بر روحيه جنگ جويي خود، با خشونت و بي باكي، به هر قيمت، بر سر اعتقاداتش پا فشاري مي كند، او سر سخت، لجوج و همواره ستيزه جوست. هر چند ببر گاهي خودخواه است؛ اما مي تواند دست و دلباز، با سخاوت و حتي ايثار گر هم باشد. هميشه به ياد داشته باشيد كه ببرها باريك بين و تيز هستند و به كسي اعتماد نمي كنند.

 

ببر هميشه جوياي رهبري، با وضع موجود در ستيز و با قدرت حاكم در كشمكش است و از تمام افرادي كه به دنبال زندگي آرام و بي دردسر هستند، نفرت دارد. جاي تعجب اينجاست كه هنگام اخذ تصميم هاي مهم دچار شك و ترديد مي شود و چندان اين دست و آن دست مي كند كه ديگر كار از كار گذشته باشد. رفتار او به عنوان يك فرمانده نظامي يا سرپرست واحد صنعتي، در خور تحسين است. چه بسا ببر مجرمي مخوف از كار درآيد؛ زيرا به كارهاي خطرناك و پر هيجان علاقه مند است. خانم ببرها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. آنها اغلب در راه اصلاح طلبي و سنّت شكني پيش قدم مي شوند و براي آنچه درست مي پندارند،‌ مبارزه مي كنند.

 

ببر حرص چنداني به مال و ثروت ندارد؛ اما ممكن است پول زيادي به دست بياورد. او بيش از ديگران اهل عمل است،‌ و بخت نيز با او يار است؛ زيرا مادر روزگار چنين فرزنداني كمتر بزايد (ملكه اليزابت دوم در سال 1926 «سال ببر» به دنيا آمد و هيچ كس فكرش را هم نمي كرد كه او روزي به سلطنت برسد).

در حقيقت او جنگجويي تيزبين، زودرنج و درون نگر است. ببر هر گاه درگير مسائل بزرگ عشقي شود، آن قدر پر شور و حرارت مي شود كه به ندرت ممكن است شادي هاي عشق را لمس و درك كند. خانم ببرها نيز ممكن است تجربه ها و ماجراهاي عشقي فراواني داشته باشند كه اغلب پايان خوشي ندارد.

 

ببر مي تواند با اسب درستكار زندگي آرام و خوشي داشته باشد. زندگي مشترك ببر و اژدها - كه آميزه اي از قدرت و آينده نگري است - بسيار پر شور و جالب خواهد بود. سگ نيز در فراز و نشيب زندگي در كنار ببر باقي مي ماند و او را در رسيدن به آرمان هايش ياوري مي كند.

ببر بايد از مار حسابگر و دور انديش و نيز از ميمون آزار دهنده و موذي دوري كند. ميمون ماهرانه ببر را در عرصه عشق و كار بازيچه دست خود قرار مي دهد و ممكن است باعث آزار او شود.

 

گاو هم نمي تواند با ببر به سر برد؛ زيرا قوي تر از ببر است و به او مي تازد تا نابودش كند. اگر گاو و ببر زير يك سقف زندگي كنند؛ بهتر است ببر پيش از نابود شدن خانه را ترك كند.

 

گربه نيز هرگز نمي تواند با ببر در يك خانه به سر برد. افسانه اي چيني مي گويد كه روزي گربه براي اذيت كردن ببر از بلندترين شاخه هاي درختي بالا مي رود و ببر به خاطر وزن سنگين خود از عهده صعود بر نمي آيد و گربه به هدف خود مي رسد . با اين حال، گربه و ببر يك ديگر را خيلي خوب درك مي كنند زيرا در واقع هر دو از تيره گربه سانان هستند.

 

دوران كودكي ببر آرام و بي دردسر خواهد گذشت اما دوره دوم زندگي او با خطرات و هيجان همراه خواهد بود. در اين دوره از زندگي، ببر با مشكلات مالي، خانوادگي، عاطفي و ازدواج دست به گريبان است. هر چند هيچ يك از اين مشكلات او را از پا در نخواهد آورد اما اگر با مهارت آنها را از سر راه بر ندارد چه بسا كه پيامد آن در دوره سوم زندگي برايش مشكل ساز شود. اگر ببر از عهده حل مشكلات بر آيد و به پيري برسد،‌روزگار كهنسالي را با آرامش و آسايش سپري خواهد كرد.

 

اين كه ببر در روز يا شب متولد شده باشد، در چند و چون سرنوشتش تاثير بسزايي دارد. ببرهاي شب، به خصوص آنهايي كه نيمه شب به دنيا آمده باشند تا اندازه اي از گرفتاري هاي زندگي مصون خواهند بود و نسبت به ببرهايي كه در روز، به ويژه نيمه روز متولد شده اند، زندگي بي دغدغه تري خواهند داشت. به هر حال، زندگي ببر پر از ماجرا و خطر است و تفاوت در ساعت زاده شدن زندگي راحت و آساني براي او به ارمغان نخواهد آورد؛ اما ببر از آن بيدها نيست كه با اين بادها بلرزد و اساساً راه ديگري ندارد. او خواهان تحولات گوناگون، هيجان، شور و حرارت است و زندگيش نيز به همين صورت خواهد بود. ماجراجويي بارها او را به خطر كردن در زندگي خواهد كشاند. چه بسا كه با مرگي ناگهاني و دلخراش از دنيا برود. با همه آنچه گفته شد، ببر در فرهنگ مردمان مشرق زمين، نماد خوش اقبالي و كاميابي است و هيچ كس به اندازه او بهره از كام دل بر نمي گيرد.

 

ببر براي آسيايي ها شگون دارد و تداعي كننده قدرت برتر و نماد آسودگي و امنيت در زندگي انسان هاست. وجود يك ببر در خانه، احتمال بروز دزدي، آتش سوزي و آزار ارواح خبيث را به حداقل مي رساند.

اگر دو ببر سر همسري داشته باشند، سرانجام يكي از آنها مجبور شود خانه را ترك كند.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال ببر

 
 
 
 

 

در ميان متولدان اين سال، به شخصيت هايي استثنايي بر مي خوريم. مشهورترين زنان متولد اين سال لولا مونتز، ايزادورا دونكن، اميلي برونته و مريلين مونرو هستند كه هر چهار نفر در جواني و به مرگي مرموز و دردناك از دنيا رفته اند.

از مردان متولد سال ببر، مي توان به روبسپير، بايار و سن فرانسوا اشاره كرد.

در ميان متولدين اين سال (به جز آنهايي كه زندگي شان كوتاه بوده است) به جنگجوياني بزرگي همچون مولوتوف، هوشي مينه، لويي كارل ماركس، آيزنهاور، بوليوار و ژنرال دوگل و نيز اندك هنرمنداني مانند بتهوون (كه سر شار از شور و حرارت بوده) بر مي خوريم.

ماركو پولو، تيبريوس سزار،‌ چارلز ليندبرگ، سن دومينيك و آلك گينس نيز در سال ببر زاده شده اند.

 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال ببر

 
 
 
 

 

 فرمانده چتربازان، سردسته تبهكاران، وزير، رئيس جمهور، گاوباز، راننده مسابقات اتومبيل راني، بدل كار سينما، رئيس هيات اكتشاف، رهبر نظامي، مرد سياست، سركارگر، سردسته مزدوران ... و هر شغل ديگري كه عنوان رياست و رهبري داشته باشد، حتي رئيس قبيله سرخ پوستان.

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال ببر

 
 
 
 

ببر دو موتوره! او مي تواند ديوار صوتي را بشكند؛ مراقب او باشيد.

فروردين

ببر متعادل! هر چند در مسايل احساسي تا حدودي زياده روي مي كند.

ارديبهشت

ببر وحشي! كارهايش احمقانه است و از كارهاي خود خشمگين مي شود.

خرداد

ببر نازك نارنجي! در واقع او يك گربه ملوس بزرگ است.

تير

راضي به ببر بودن نيست و خود را شير مي داند.

مرداد  

ببر منطقي و اهل عمل! او هر چه را كه بخواهد به دست مي آورد.

شهريور

ببر اهلي! او براي همكاري ساخته شده است.

مهر

ببري با شخصيت مبهم! باور كردنش مشكل است اما در هر كاري! موفق خواهد شد!

 آبان

يك ببر واقعي! او مي تواند بيش از اندازه پيش برود.

 آذر

ببر متفكر! او از بروز سوانح و ناكامي ها براي خود جلوگيري خواهد كرد.

دي

ببر تيز هوش! او راه بر قراري تعادل بين فكر و عمل را خواهد يافت.

بهمن

ببر ديوانه و عصباني! او به دنبال تفريح و بازيگوشي مي رود اما خطرناك هم هست، به خصوص براي خودش.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال ببر

 
 
 
 

آينده اي ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگي شيرين را مي بيند و موش بيچاره براي جلب رضايت او، خود را به هر دري مي زند.

موش

غير ممكن است. آنها نمي توانند با هم زندگي كنند، چون گاو ببر را از بين خواهد برد. در مجموع خانم ببر آرامش نخواهد داشت.

گاو

حتي اگر بتوانند با هم سازش كنند (كه احتمالش زياد است) زندگي اين دو زير يك سقف توصيه نمي شود.

ببر

مشكل است. خانم ببر درونگرا و آقاي گربه لوده و زود جوش است.

گربه

بله، حتي اگر مشكلاتي وجود داشته باشد. اژدها مي داند كه چگونه ببر را متقاعد كند و ببر به نصايح او (حتي اگر درست هم نباشد) گوش مي كند.

اژدها

ديد اين دو نسبت به همه چيز كاملا متفاوت است. مشكل مي توان پي برد كه چه در سر دارند.

مار

چرا كه نه؟ اگر خانم ببر خواهان پيشرفت باشد، اسب از زندگي آرام و تفاهم آميز، لذت خواهد برد.

اسب

واي ... بي شك ببر عاقبت بز را خواهد بلعيد!

بز

بي دردسر نيست. ممكن است ميمون، خانم ببر را منحرف كند!

ميمون

نه، خانم ببر تحمل ناداني و حماقت خروس را ندارد و به همين دليل، مغرضانه رفتار مي كند.

خروس

بله، اگر چه اين رابطه كمي احمقانه و عجيب به نظر مي رسد؛ اما واقعيت اين است كه هر دوي آنها تا حدودي در تخيلات خود زندگي مي كنند.

سگ

چرا كه نه؟ البته تا وقتي كه خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه هاي مثبت وجود خوك سو ء استفاده نكند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال ببر

 
 
 
 

بد نيست؛ البته با وقتي كه موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجويي هايش را بدهد؛ در اين صورت، اين دو هيچ مشكلي با هم نخواهند داشت.

موش

اصلاً امكان پذير نيست. ببر بايد حواسش را جمع كند؛ چون خطر نابودي او را تهديد مي كند.

گاو

حتي اگر بتوانند با هم سازش كنند - كه احتمالش زياد است - زندگي اين دو زير يك سقف توصيه نمي شود.

ببر

اين رابطه تا اندازه اي پيچيده است؛ ولي اين دو يك ديگر را به خوبي درك مي كنند. خانم گربه مي داند چگونه با ببر راه بيايد.

گربه

دو شخصيت قوي رو در روي هم قرار مي گيرند. وجود اژدها براي ببر مفيد خواهد بود، چرا كه باعث مي شود ببر پيش از دست زدن به هر كاري دور انديشي را فراموش نكند.

اژدها

هرگز توصيه نمي شود. سو ء تفاهم كامل، بي آن كه اميدي به بر طرف شدن آن باشد، حكم فرما خواهد بود. عقل و شيفتگي با هم جور در نمي آيد.

مار

خوب است. خانم اسب مي تواند آتش شهوات خود را خاموش كند و همچنان آزاد و رها باقي بماند؛ چرا كه آقاي ببر به كار هاي ديگري سرگرم است!

اسب

بد است. ببر هنگام خشم و عصبانيت، بز را از بين خواهد برد.

بز

مشكل؛ اما امكان پذير است؛ به شرط آن كه ببر فرصت ماجراجويي داشته باشد. خانم ميمون نيز مي داند چگونه با دلربايي او را مجبور به بازگشت به سوي خود گرداند.

ميمون

خانم خروس فريفته و مسحور ببر مي شود و نمي داند چه كار كن.

خروس

ممكن است رابطه خوبي باشد. آنها اهداف مشتركي دارند و در يك جبهه مي جنگند؛ اما ممكن است در اين ميان عشق را فراموش كنند.

سگ

خوك، ببر را درك مي كند و به او احترام مي گذارد. خطر نابودي خوك را تهديد مي كند؛ اما او، آن قدر رشد كرده است كه بتواند از خود مواظبت كند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال ببر با سالهاي دیگر

 
 
 
 

حرفش را هم نزنيد! ببر ايده آليست و موش گرايشاتي كاملاً مادي دارد

موش

خدا نكند! بهتر است چشمشان به يك ديگر نيفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه مي شوند!

گاو

شايد بتوانند به هم در مسابقات اتومبيل راني شركت كنند، دور دنيا سفر كنند و انقلاب جديدي را شروع كنند، اما هرگز نمي توانند با هم در يك خانه زندگي كنند!

ببر

آنها يك ديگر را خوب مي فهمند، اما گربه ببر را جدي نمي گيرد و باعث رنجش او مي شود.

گربه

بله، آنان يك ديگر را مي ستايند و در مجموع، به درد هم مي خورند.

اژدها

نه، اين رابطه شبيه گفت و گوي كر و لال ها خواهد بود.

مار

آنها تمام شب به بحث و جدل مي پردازند؛ اما به واقع، شيفته يكديگرند.

اسب

قضاوت در رابطه اين دو مشكل است. هر چه از ذهن بز مي گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در مي آورد.

بز

جذابيت و فريبندگي ميمون ببر را به خود جلب مي كند؛ هر چند به نفع هر دوي آنهاست كه اين دوستي عميق نشود.

ميمون

هيچ گاه سعي نمي كنند با يك ديگر آشنا شوند چرا كه فكر خوشايندي نيست.

خروس

دوستي محكم تر از اين غير ممكن است.

سگ

بله، به خوبي با هم سازش مي كنند؛ اما خوك بايد محتاط باشد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال ببر با سالهاي دیگر

 
 
 
 

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولي خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غير اين صورت، ببر ميدان را خالي مي كرد!

موش

شراكتي مصيبت بار است و گاو سعي خواهد كرد تا ببر را كنار بگذارد.

گاو

توصيه نمي شود؛ اگر اين دو در كنار هم باشند؛ موقعيت شان به خطر خواهد افتاد؛ پس بهتر است از هم دوري كنن.

ببر

بامكان پذير است. گربه مي تواند براي ببر مفيد واقع شود. اين دو كامل كننده يكديگرند؛ چرا كه ببر جسور و بي باك و گربه محتاط است

گربه

شراكتي با ارزش بين دو موجود جاه طلب است. اژدها به جاي هر دو خواهد درخشيد.

اژدها

بله، اين دو هرگز به توافق نخواهند رسيد.

مار

بله، ارتباط ميان اين دو بسيار بغرنج و مخاطره آميز اما مفيد است.

اسب

ببر هنگام قضاوت درباره بز كاملا منصف و شكيباست؛ اما بز هنگامي كه رو در روي ببر قرار مي گيرد خويشتن داري خود را از دست داده، خشمگين مي شود.

بز

ببر بايد مراقب حيله گري هاي ميمون باشد و ميمون نيز بايد از قدرت ببر پرهيز كند.

ميمون

هرگز و هرگز امكان پذير نيست! خروس كجا، ببر كجا! خروس خيلي زود ببر را خسته خواهد كرد.

خروس

اين دو مي توانند هر كاري را با هم انجام دهند؛ به جز همكاري شغلي.

سگ

سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه براي خوك خطري بزرگ و هميشگي به شمار مي آيد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال ببر با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

ببر نمي تواند نسبت به كارهاي موش بي تفاوت باشد.

موش

بهتر است ببر فكر چاره كند با از دست گاو - كه درصدد نابودي اوست - خلاص شود؛ در غير اين صورت ببر صدمه خواهد ديد.

گاو

دو ببر نمي توانند با هم زير يك سقف زندگي كنند. بهتر است پدر يا مادر ببر در سال ببر از بارداري جلوگيري كنند.

ببر

بچه گربه به ظاهر مطيع؛ ولي در واقع شيطان و شرور است.

گربه

ارتباط خوبي است و باعث آشكار شدن مثبت ترين جنبه هاي وجود بچه مي شود.

اژدها

مار مي كوشد تا با ببر به تفاهم كامل برسد؛ اما موفق نمي شود. بين مار و ببر سو ء تفاهم كامل وجود دارد.

مار

بين اين دو موجود قوي درگيري هايي ايجاد مي شود؛ ولي عشق فراوان و احترام متقابل نيز وجود دارد.

اسب

بز (كه اغلب تنبيه مي شود) نمي تواند در چنين محيط خشك و منضبطي رشد و استعداد هايش را شكوفا كند.

بز

ميمون اغلب ببر را مسخره مي كند؛ اما بايد مراقب باشد كه بيش از حد شوخي نكند!

ميمون

جوجه كوچك از عهده ببر بر نمي آيد؛ اما ببر دمار از روزگار خروس جوان در مي آورد!

خروس

ارتباطي بي نظير و آرامش بخش است. اين هماهنگي و تفاهم كامل تا هنگام بروز وقايع ناگوار، ناكامي ها، و حتي تا لحظه مرگ پايدار خواهد ماند.

سگ

حتي اگر ببر لجوج و خود راي باشد، خوك با سخاوت و بزرگواري، او را خواهد بخشيد.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©