متولدین سال بز

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال بز

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال بز  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال بز  

   
 

» متولدين ماه هاي سال بز

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال بز  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال بز  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال بز  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال بز  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال بز  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال بز

 
 

 

هنرمندي سركش و ناآرام
 

نماد بز بيش از همه نشانه زنانگي است. بزها شيك پوش، دلربا، عاشق طبيعت و هنرمندند و اگر دچار بدبيني، شك و نگراني نشوند، اقبال همگاني را بر مي انگيزند. بز هيچ گاه از بخت خود راضي نيست و به قول معروف هميشه فكر مي كند كه « مرغ همسايه غاز است. » دوستان و همكارانش از هوس بازي هاي او خشمگين مي شوند. او نادانسته اسباب دردسر است. بز وقت شناس نيست و اين باعث مي شود كه حوصله همه از دست او سر برود؛ در حالي كه هرگاه در صدد سود بردن از ديگران بر آيد؛ خود را مطلوب و دوست داشتني جلوه مي دهد؛ و حتي گاهي از نظر مالي، روي سر ديگران آوار مي شود.

از سوي ديگر، بز خود را به آساني به هر شرايطي تطبيق مي دهد؛ مشروط بر اينكه امنيت زندگي - تا آن جا كه ممكن است - حفظ شود. بز خجالتي و داراي حالتي زنانه است. او با وجود شك و ترديدهاي هميشگي، كوتاهي كردن ها و گله و شكايت هايش، راهنمايي و نصيحت شدن و طرف توجه ديگران قرار گرفتن را دوست دارد.

بز فرهيخته و دلرباست؛ اما طبعي ناپايدار و هوسباز دارد. متولدان سال بز، اغلب مذهبي هستند؛ اما از هر مذهبي كه پيروي كنند، تا زماني به آن پاي بندند كه مانع آسايش زندگي شان نشود. واقعيت اين است كه موهومات، پديده هاي فرا طبيعي، علوم غيبي و طالع بيني براي او جذاب تر است.

مردان و زنان متولد سال بز خوش قلب، مهربان، بلند نظر و دست و دلبازند و سخاوتمندانه به ياري نيازمندان مي شتابند. اما متاسفانه آنچه كه به ديگران مي بخشند، هميشه از آن خودشان نيست و مال ديگران را نيز مال خود مي دانند! بد نيست بدانيد كه حس مالكيت در بز متغير است. بز اجازه مي دهد او را ببندند؛ اما طناب را مي كشد. شرقي ها مي گويند: اگر بزي را در علفزار سر سبزي ببنديد، آرام و راضي خواهد ماند؛ اما اگر در جايي كم علف نگهداري كنيد، هيچ گاه از سر و صدا و غرولند دست بر نخواهد داشت.

بز ديگران را مسئول تمام پيشامدها مي داند. او خود را در قبال شرايط و وقايع مسئول نمي داند و در نهايت، آنها را به بخت و اقبال حواله مي كند و بر اين باور است، هر مشكلي كه ايجاد شود، اشتباه از طرف او نبوده است.

بز با دورويي و ريا كاري اسباب ناراحتي دوستان و نزديكان خود را فراهم مي كند. او احساس مسئوليت نمي كند، خلاق نيست و اراده اش بسيار ضعيف است. بز مي تواند مانند يك رهبر سخنراني كند؛ اما نمي تواند كسي را به دنبال خود بكشد؛ زيرا خود براي دنباله روي و اطاعت خلق شده است. اگر بز در شرايط مناسب و تحت آموزش صحيح قرار بگيرد، به موفقيت هاي بزرگي در كارهاي هنري - كه نياز به هوش و استعداد ذاتي دارد - دست خواهد يافت.

بز مي تواند صنعتگر و استادكار خوبي شود. او مي تواند با اعتماد به نفس، كارهايي را كه نياز به جسارت، ظرافت و تخصص دارد، پيشه كند؛ زيرا از هوش فراواني برخوردار است.

بز هيچ گاه رهبر خوبي از كار در نمي آيد و اين به صلاح اوست. هميشه اين طور بوده است كه حضور دستيار همكاري لايق باعث مي شود كه رئيس ضعيف جلوه كند و بز هوسباز و دمدمي مزاج كه نيازش تكيه بر شخصي استوار و واقع گراست بهتر است فكر رهبري را از سر به در كند.

بز به اين كه ديگران از او قدرداني كنند، نيازمند است و اگر كسي با چاپلوسي از وي تعريف كند، همه كار برايش انجام خواهد داد.

همان طور كه گفتيم بز نماد زنانگي است زيرا غربي ها همواره وابستگي، از خود راضي بودن، سستي و بي تفاوت بودن را به جنس مونث نسبت مي دهند.

مردان و زنان متولد سال بز، بيش از هر چيز جوياي امنيت و اطمينان هستند. خانم بزها دوست دارند با مردي ثروتمند ازدواج كنند و يا از حمايت فردي با نفوذ برخوردار شوند و اگر آن هم نشد، دست كم به زندگي با پدر و مادري ثروتمند رضايت مي دهند.

شخصيت بز ممكن است بسيار پست يا بسيار والا باشد؛ همه چيز بستگي به نحوه تربيت، شغل و بخت او دارد.

متولدان سال بز، بايد تا حد امكان، از كارهاي تجاري اجتناب كنند. آنان فروشندگان بسيار بدي هستند، نظرات خود را درست ابراز نمي كنند، هنگام صحبت كردن شتابزده و مضطرب هستند و نيز نكته سنج و موقعيت شناس نيستند و به قول معروف «سوراخ دعا را گم مي كنند».

بز بايد از هر جنگ و ستيزي دوري كند؛ زيرا هيچ گاه نمي تواند فرماندهي پيروزمند يا حتي سربازي موفق باشد.

بزها معمولا خوش اقبال هستند و زندگي آسوده اي دارند؛ زيرا به خوبي مي دانند كه از چه راهي بايد بروند. اگر شما خانه اي زيبا و راحت در حومه شهر داريد، خوش صحبت هستيد و با هنرمندان نشست و برخاست داريد، هرگز بز را به خانه خود راه ندهيد چون ديگر نمي توانيد از دست او رها شويد، چرا كه ذاتاً تجمل طلب و دوستدار اهل هنر و طبيعت است.

بزها عاشق پيشه اند و ماجراهاي عاشقانه در زندگي شان فراوان به چشم مي خورد؛ اما چون طبيعت آرامي دارند دچار التهاب و نا آرامي عاطفي نمي شوند.

بز مي تواند در كنار گربه، خوك يا اسب زندگي خوبي داشته باشد و هر يك از آنها به دلايل مختلف با بز كنار مي آيند و به او اطمينان مي بخشند.

هوسبازي هاي بز گربه را سرگرم مي كند، خوك اين صفت او را - تا آن جا كه بتواند - تحمل مي كند و اسب يكدنده، اين حالت بز را تعديل مي كند.

گاو، نمي تواند مدتي طولاني در كنار بز زندگي كند، گاو رفاه، آسايش و امنيت براي خانواده خود به ارمغان مي آورد اما در مقابل توقعاتش زياد است و بز چيزي براي عرضه كردن ندارد.

رابطه عشقي و شغلي بز و سگ به شكست مي انجامد، زيرا هر دو بسيار بدبين هستند و تا پايان عمر از يك ديگر راضي نخواهند بود.

دوران جواني بز آكنده از ماجراهاي عاشقانه است؛ اما در دوران كودكي و پيري بخت با او همراه است.

در پايان به اين نكته بسنده مي كنيم كه زندگي مرفه، آرامش، دوري جستن از دلواپسي ها و به كار گيري راهنمايي هاي مناسب به بز اين امكان را مي دهد كه زندگي موفقيت آميزي داشته باشد.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال بز

 
 
 
 

 

در ميان بزهاي دمدمي مزاج و تندخو مي توان، هنرپيشگان زن و مرد زيادي را مشاهده كرد. دوگلاس، فربنكس، سرمالكوم سارجنت، رودلف والنتينو، تينو روسي، فرانسوا آرنولد و لورنس اوليويه در اين سال متولد شده اند؛ همچنين ميكل آنژ - كه موفقيت خود را مديون حاميانش بود و بالزاك (كه با تشويق هاي مادرش به كاميابي رسيد) در سال بز متولد شده اند.

ساير مشاهير اين سال عبارتند از:
جان فورد، موسوليني، كلودت كلبرت، سزار بورژيا، تئوفل گوتيه، سروانتس و هانري ژرژكلوزو (كارگردان معروف سينما).
 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال بز

 
 
 

 

صنعتگر يا كارگر فني، كاردان فني، باغبان، هنرپيشه، هنرمند (بازيگر، عكاس، شاعر و نويسنده، موسيقي دان و غيره).

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال بز

 
 
 
 

بز ستيزه طلب و پرخاشجو! او به قدري يك دنده و اهل نزاع است كه به خود نيز آسيب مي رساند.

فروردين

بز جذاب! اگر دوستانش مهربانش، مواظب او نباشند، با تنبلي اش همه چيز را از دست مي دهد.

ارديبهشت

بز پر هياهو! يك گرد باد واقعي! سعي كنيد او را بيش از حد نرنجانيد!

خرداد

بز خوش نيت! چه بزغاله كوچك زيبايي!

تير

بز مغرور! شناختن او، به دليل تضادهاي دروني اش مشكل است؛ اما پشتكار او قابل تحسين مي باشد.

مرداد  

بز نشخوار كننده! درست مثل اين كه در اغذيه فروشي است!

شهريور

بز پيروز! هر قدر از خود دفاع كنيد؛ باز هم بازنده نهايي هستيد.

مهر

بز احساساتي! شاخ هاي تيزش زهر آلود و خطرناك است.

 آبان

بز مصمم! او مي تواند مفيد واقع شود و دست كم داراي حسن نيت است. از اين فرصت استفاده كنيد.

 آذر

بز مورد توجه! او بهترين بزهاست و از عهده هر كاري بر مي آيد؛ اما دچار توهم است.

دي

بز اسرار آميز! به هوش او كه در خدمت هوس هايش است، اعتماد نكنيد!

بهمن

بز با استعداد! او مي تواند در هر زمينه هنري بدرخشد؛ اما همكاري با او در يك گروه، بسيار سخت و ناخوشايند است.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال بز

 
 
 
 

اگر موش پولدار باشد، بز راضي خواهد بود؛ اما موش از اين كه آزادي و اختيارش سلب شده، ناراحت خواهد بود.

موش

گاو نمي تواند با تخيلاتش زندگي كند وهرگز تحمل شاخ خوردن از بز را ندارد. اين دو در كنار هم خوشبخت نخواهند شد.

گاو

بد است. ببر هنگام خشم و عصبانيت، بز را از بين خواهد برد.

ببر

خوب است. گربه هوسباز و خيالبافي بز را دوست دارد. اين دو از طريق حس هنري مشتركشان به هم نزديك خواهند شد.

گربه

براي بز خوب است. اما در مورد اژدها، بز نمي تواند كمكي به او بكند و حتي ممكن است به او صدمه بزند. او نسبت به اژدها بي تفاوت است.

اژدها

اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظايفش كوتاهي نخواهد كرد. رابطه اين دو پر دردسر است!

مار

خوب است. آنها از بودن در كنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددي پايداري اسب را در عشق تضمين مي كند و خانم بز احساس امنيت خواهد كرد.

اسب

عصيان گرايي محض! اين دو به انتظار پشتيباني ثروتمند يا ماموران دادگستري خواهند نشست و معلوم نيست براي چه زنده اند!

بز

اگر ميمون پولدار باشد، چرا كه نه؟ همه چيز به جهنم، خانم بز، آقاي ميمون را سرگرم خواهد كرد!

ميمون

نه، بز نمي تواند بي عشق زندگي كند. او براي كار كردن ساخته نشده كار كردن خروس او را خسته مي كند.

خروس

نه، بايد ديد كدام يك از آنها زودتر به بيماري اعصاب دچار مي شود.

سگ

تا زماني كه خوك ثروتمند باشد، بز راضي و خوشحال خواهد ماند؛ اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال بز

 
 
 
 

به امتحانش نمي ارزد! حس كنجكاوي شما بلاي جانتان خواهد شد.

موش

خوب نيست. سرانجام گاو بي چشم و رو در خروجي را به آقاي بز نشان خواهد داد!

گاو

واي ... بي شك ببر عاقبت بز را خواهد بلعيد!

ببر

چرا كه نه؟ اگر گربه كمي پولدار و برخوردار باشد (حتي اگر عاشق يك ديگر نباشند) دوستان خوبي براي هم خواهند بود.

گربه

فكرش را هم نكنيد. خانم اژدها نياز به تحسين و تمجيد دارد و آقاي بز هيچ چيز را تحسين نمي كند.

اژدها

اين جا عقل و خرد كاري از پيش نمي برد. خطر درهم شكستن همه چيز وجود دارد.

مار

در صورت فقير بودن خانم اسب بهتر است چنين رابطه اي شكل نگيرد و در غير اين صورت، خوشبخت خواهند بود.

اسب

عصيان گرايي محض! اين دو به انتظار پشتيباني ثروتمند يا ماموران دادگستري خواهند نشست و معلوم نيست براي چه زنده اند!

بز

ممكن است ميمون تحمل چنين رابطه اي را داشته باشد، اما آيا عاقلانه است كه به ازدواج با بز فكر كند؟

ميمون

توصيه نمي شود. اين دو در ظاهر خوشبخت هستند ولي در حقيقت ...

خروس

نه، اين ديگر زياده روي است! هر دو به شدت بدبين هستند و زندگي غم انگيزي خواهند داشت.

سگ

تا زماني كه بز رفتارش درست باشد خوك با او مي سازد. هر چند بز نمي تواند خود را مهار كند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال بز  با سالهاي دیگر

 
 
 
 

اين دوستي ناپايدار مانند برق گذراست.

موش

رابطه آنها مدت زيادي دوام نخواهد آورد.

گاو

قضاوت در رابطه اين دو مشكل است. هر چه از ذهن بز مي گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در مي آورد.

ببر

بله، گربه هنرمند بودن بز را تحسين مي كند و هوسبازي هاي بز براي او سرگرم كننده است.

گربه

اوه بله! اين رابطه براي بز به قدري مطلوب است كه شروع به دلربايي مي كند! و وقتي بز دلربايي كند ...

اژدها

تا زماني كه مار به درد بز بخورد، دوستي شان پا برجاست.

مار

بله، جست و خيزي خنده دار بر لبه پرتگاه.

اسب

بزها زياد به يك ديگر اعتماد ندارند اما به خوبي با هم سازش مي كنند.

بز

بله، ميمون به بز علاقه مند است چون تا زماني كه در كنار هم هستند، حوصله شان سر نمي رود.

ميمون

غير ممكن است! خروس به رغم غرور و تكبرش به بن بست مي رسد. در وجود بز چيزي هست كه اين دو را از هم دور مي كند.

خروس

غير ممكن است. اين دو به سختي با هم كنار مي آيند.

سگ

بله، خوك به خوبي مي داند چگونه بايد با بزها رفتار كند؛ در عين حال دلباخته آنها نيز هست.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال بز  با سالهاي دیگر

 
 
 
 

بز مي تواند ديدگاه ها و نظرات هنري خود را با موش در ميان بگذارد؛ اما آيا موش راه استفاده از آنها را مي داند؟

موش

غير ممكن است. آنها اصلا به درد هم نمي خورند.

گاو

ببر هنگام قضاوت درباره بز كاملا منصف و شكيباست؛ اما بز هنگامي كه رو در روي ببر قرار مي گيرد خويشتن داري خود را از دست داده، خشمگين مي شود.

ببر

گربه خوش سليقه است و در انتخاب مهارت دارد. او مي تواند بز را به فعاليت وادارد و خلاق سازد. شراكت سودمندي است.

گربه

شايد. بز مي تواند با اژدها در زمينه اي هنري همكاري كند و اژدها نقش كارگردان، تهيه كننده يا مدير اجرايي را به عهده بگيرد.

اژدها

مي شود اميدوار بود. مار مهارت و آگاهي لازم را براي كار كردن دارد؛ اما نمي توان به كار كردن او اميدوار بود. بز هم مرتكب اشتباهاتي مي شود.

مار

بله، بر نا آگاهانه موقعيت هاي كاري را به مخاطره مي اندازد؛ اما اسب به اندازه كافي زرنگ و باهوش است.

اسب

شركايي غير عادي هستند! اين دو مانند دو بي خانمان يا كلاه بردار به نظر مي رسند.

بز

بز چيزي ندارد كه از دست بدهد. ميمون با تشخيص استعداد هاي بز از آنها به نفع خود استفاده مي كند.

ميمون

خوب نيست. خروس بز را موجودي عصباني و بي فايده مي داند. او هرگز نمي تواند بزها را درك كند.

خروس

نه، سگ معتقد است كه مي تواند به كارهاي جدي تري بپردازد.

سگ

اين دو براي يك ديگر مفيد خواهند بود و حتي بز مي تواند به خوك كمك كند!

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال بز  با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

هيچ كس نمي تواند كاري بكند. اگر مادر متولد سال بز باشد، كمتر صدمه خواهد خورد.

موش

آنها در دو دنياي جدا از هم زندگي مي كنند و اصلا به درد يك ديگر نمي خورند.

گاو

هرگز آرامش برقرار نخواهد شد! ببر در نهايت بي اعتنايي بز را از بين خواهد برد.

ببر

بله، البته با توجه به اين حقيقت كه بچه گربه نمي تواند به بز متكي باشد و به او اعتماد كند.

گربه

تصوير زيبايي است. به خصوص اگر مادر، در سال بز به دنيا آمده باشد و فرزند متولد سال اژدها، پسر باشد، اين رابطه بي نقص است.

اژدها

بز با اشتياق فراوان اجازه مي دهد كه فرزندش او را به انحصار خود در آورد و البته مار نيز متقابلا در انحصار بز خواهد بود.

مار

بله، البته اگر بز در دوران پيري انتظار بيش از حدي از اسب نداشته باشد.

اسب

رابطه اي سرگرم كننده است، حتي اگر سازنده و مفيد نباشد. اگر اين دو مادر و دختر باشند، دوستي آنها وحشتناك خواهد بود!

بز

رابطه اي عجيب و باور نكردني است! چنين پدر و مادري ميمون را سرگرم خواهند كرد.

ميمون

رابطه آنها آكنده از خشم و عصبانيت متاقبل است. بين اين دو هيچ وجه مشتركي وجود ندارد.

خروس

سگ از دوران كودكي از پدر و مادر خود فاصله مي گيرد؛ اما هرگز آنان را رها نمي سازد.

سگ

سر انجام اين خوك است كه بز را نجات مي دهد. او عاشقانه بز را دوست دارد.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©