متولدین سال میمون

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال میمون

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال میمون  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال میمون  

   
 

» متولدين ماه هاي سال میمون

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال میمون  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال میمون  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال میمون  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال میمون  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال میمون  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال میمون

 
 

 

 شرور و حيله باز
 

ميمون در ميان نمادهاي ديگر، طبيعتي غير عادي و عجيب دارد. او موجودي بدجنس، موذي، شيطان، گساخ، شوخ طبع و هميشه در حال مسخره بازي است؛ اما شوخي هاي او غير مستقيم و همراه با فريب است.

ميمون موجودي اجتماعي و معاشرتي است و در ظاهر، با همه خوب ارتباط بر قرار مي كند؛ بايد گفت كه ايجاد اين رابطه نيز جزئي از حيله هاي او به شمار مي آيد. ميمون در واقع موجودي خود پسند و خودپرست است.

ميمون بازيگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفي اش را درباره ديگران، در پشت محبتي ظاهري مخفي مي كند؛ مهربان به نظر مي رسد. در حقيقت او هيچ كس را قبول ندارد و خود را برتر از همه مي داند و اين نشان مي دهد كه موجودي مغرور است. از اينها كه بگذريم او روشنفكري است كه علاقه فراواني به دانستن دارد. او دوست دارد همه چيز را ببيند و بخواند، همه چيز را براي خود خوب توضيح دهد و هميشه از تازه ترين اخبار روز دنيا آگاه شود.

ميمون با سواد و با فرهنگ است و حافظه اي قوي دارد. او مي تواند در صورت لزوم حتي كوچك ترين جزئيات چيزهايي را كه خوانده، ديده و يا شنيده به خاطر بياورد. اين ويژگي، بسيار به او كمك مي كند؛ زيرا ميمون ذهني پريشان دارد و از اين رو، تا حد زيادي متكي به خاطرات خود است.

ميمون خلاق و مبتكر است و با خلاقيت خود مي تواند دشوارترين مسائل را با سرعتي اعجاب انگيز حل كند. اما هر گاه تصميم به انجام كاري مي گيرد، بايد بي درنگ شروع كند در غير اين صورت علاقه خود را از دست مي دهد و بي هيچ كوششي همه چيز را رها مي كند.

ميمون هوش سرشاري دارد و توانايي اش در فريفتن ديگران شگفت انگيز است. او مي تواند با چيره دستي، اژدهاي نيرومند را با آن همه هوش و درايت، فريب دهد. او حتي در برابر جاذبه ببر مقاومت مي كند و او را بي رحمانه مسخره كرده، مي آزارد.

ميمون همانقدر كه حيله گر است، سياستمدار و زيرك نيز هست و مي تواند خود را در بدترين موقعيت ها محافظت كرده و از بند هر نو گرفتاري برهاند. او خود سر و خود خواه است و اجازه نمي دهد چيزي را به او تحميل كنند. او هميشه حق انتخاب دارد.

او براي همه كاري آمادگي دارد و براي پيشبرد اهدافش دست به هر كاري مي زند. از دروغگويي، دورويي و حقه باري ترسي ندارد و در صورت لزوم شخصيت خود را نيز زير پاي مي گذارد. او تا زماني كه صلاح بداند، به اين كار ادامه مي دهد؛ او به ندرت دستش رو مي شود و به دام مي افتد.

بعضي از ميمون ها حتي كار را به دزدي يا دست كم دروغگويي مي كشند.

به هر حال، ميمون هر كاري هم بكند، باز هم دلرباست و آن چنان به رموز اين كار آشناست كه كسي حريفش نمي شود.

ميمون موجود فرصت طلبي است و بايد هم چنين باشد؛ زيرا بخت با او يار است و فرصت هاي زيادي در اختيارش قرار مي دهد. ميمون به رغم جنبه هاي منفي وجودش مانند دروغگويي، رياكاري، حقه بازي، تكبر و غرور، ناديده گرفتن وجدان و شرافت، به خاطر هوش سرشار و ادراك بالايش مورد پسند همگان است.

ميمون از مهارت، زيركي و حيله گري خاصي در تجارت برخوردار است، از اين رو شريك بي نظيري در كار محسوب مي شود. او در هر كاري كه احتياج به تصميم گيري سريع، ديدباز و كمي وجدان داشته باشد به درد مي خورد.

ميمون مي تواند در سياست، صنعت و تجارت به موفقيت دست يابد و در اين ميان، هيچ نكته اي از رموز اين علوم بر او پوشيده نماند. او مي تواند در صورت تحصيل علم، در هر كاري وارد شود، موفق باشد.

اگر دست ميمون را در انجام كار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر و سريع تر مي تواند به شهرت دست يابد. تنها پرگويي، موفقيت ميمون را تهديد مي كند زيرا با اين كار، به رغم دلربايي و جذابيت ذاتي اش ديگران را از خود خسته و ملول مي كند.

با وجود گرفتاري هاي مالي، ميمون مي تواند از موقعيت هاي خوب زندگي اش كاملا لذت ببرد؛ با اين حال، در عشق بخت با او يار نيست و در رابطه با جنس مخالف ضعيف است.

ميمون با داشتن روحيه اي شاد، به سهولت گرفتار عشق مي شود؛ اما به همان آساني نيز از آن خسته شده، به دنبال عشق تازه اي مي رود. متاسفانه او هيچ گاه چيزي را كه به دنبالش مي گردد، پيدا نخواهد كرد؛ زيرا شخصيت پايداري ندارد.

ممكن است ميمون احساساتي و لبريز از شور و حرارت باشد اما روح انتقادي و بينش او، به سرعت اين شور و اشتياق را فرو مي نشاند. خوشبختانه او بهتر از هر كس ديگر مي تواند به بدبختي هايش بخندد و به اين ترتيب، خود را از غم و غصه رها سازد.

ميمون زوج خوبي براي اژدها خواهد بود؛ زيرا اژدها از زيركي و حيله گري ميمون بهره مي برد؛ در حالي كه قدرت اژدها نيز به خوبي مورد استفاده ميمون قرار مي گيرد. اين دو در كار نيز مي توانند شركاي خوبي باشند؛ حال آن كه ميمون هميشه تصور مي كند كه خودش بهتر از عهده كارها بر مي آيد.

ميمون در كنار موش نيز زندگي خوبي خواهد داشت. موش فريفته زرق و برق ظاهري ميمون مي شود، همه چيز را فراموش مي كند و تا پايان عمر، ديوانه وار به او عشق مي ورزد؛ حتي اگر اين عشق يك طرفه باشد.

ميمون، ببر را دست مي اندازد؛ اما بهتر است حواسش خيلي جمع باشد؛ زيرا رابطه شغلي و احساسي اين دو، بازي با آتش است. ميمون نمي تواند در برابر خشونت ايستادگي كند، دست كم گرفتن و مسخره كردن، از قدرت نابود كننده خشونت نمي كاهد. ممكن است ميمون جانش را در اين راه به باد دهد.

ميمون، با هر نمادي كه ازدواج كند، احتمالا صاحب بچه هاي زيادي خواهد شد.

دوران كودكي ميمون با شادي مي گذرد. در جواني غمگين، نااميد و پريشان است و نقشه هايش اغلب به شكست مي انجامد. دوران پيري او با اين كه در آرامش مي گذرد؛ اما از تنهايي رنج مي برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهاني خواهد مرد.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال میمون

 
 
 
 

 

برخي از مردان بزرگ عرصه سياست در سال ميمون متولد شده اند. ليندون جانسون، پوانكاره، دالاديه، ترومن، ژوليوس سزار و چمبزلن، همگي در سال ميمون به دنيا آمده اند.

نقاشان معروفي مانند: لئوناردوداوينچي، موديلياني و گوگن و نويسندگان و شعراي صاحب نامي همچون ميلتون، بايرون، چارلز ديكنز و الكساندر دوما را در ميان متولدان اين سال مي توان ديد. ماركي دوساد نيز متولد سال ميمون بوده است.

برخي از اين افراد حافظه اي بسيار قوي، دلربايي بي نظير و شخصيتي دوگانه داشته اند؛ لازم است به اين نكته اشاره شود كه اغلب اين افراد در تنهايي و انزوا در گذشته اند.

ساير بزرگان متولد سال ميمون عبارتند از:
باستر كيتون، كاپيتان كوك، ميشل مورگان، اليزابت تيلور و فيلم ساز معروف سينما روبرت فلاهرتي.
 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال میمون

 
 
 
 

 

ميمون ها به ندرت ممكن است شغل ثابتي داشته باشند و هرگاه احساس ملال كنند، از اين شاخه به آن شاخه مي پرند.
كارگزار بورس يا دلال، سفته باز خوش مشرب، تاجر با ابهت، نويسنده معروف، فيلم ساز صاحب سبك، مغازه دار، نماينده سياسي زيرك، سياستمدار باهوش، و كلاهبردار و شياد .

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال میمون

 
 
 
 

يك مشت زن سنگين وزن! از گوريل دوري كنيد!

فروردين

ميمون بي آزار! او دلربا، ملايم و بي عيب و ايراد است!

ارديبهشت

ميمون پر جوش و خروش! او خوراك كلم و سيب زميني درست مي كند!

خرداد

ميمون كوچولوي ملوس! او به شما آسيبي نخواهد رساند به شرط اين كه منافعش به خطر نيفتد!

تير

ميمون پر شر و شور و پركار! او يك ببر را از دمش مي گيرد!

مرداد  

ميمون دست آموز! او كمتر از ساير ميمون ها مي انديشد.

شهريور

ميمون بند باز! او تمام مدت با حفظ تعادل خود، سعي در راضي نگه داشتن ديگران دارد و خطر سقوط تهديدش مي كند.

مهر

ميمون بي وجدان! او پر از حقه و نيرنگ است.

 آبان

ميمون نگهبان! بگذاريد به كار خود سرگرم باشد.

 آذر

ميمون درستكار و دقيق! با اين حال، همه چيز بستگي به شرايط دارد!

دي

ميمون درون گرا! او هرگز دستش را رو نمي كند.

بهمن

ميمون خلاق! او مي داند چگونه در اعماق آب شنا كند.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال میمون

 
 
 
 

ميمون در كنار موش زندگي شادي خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق ميمون مي شود و تمام اشتباهات او را ناديده مي گيرد.

موش

گاو شيفته ميمون است و امتيازات فراواني به او خواهد داد. گاو بسيار با گذشت است و از اشتباهات ميمون چشم پوشي مي كند. اما با اين كار، خود را مي آزارد.

گاو

مشكل؛ اما امكان پذير است؛ به شرط آن كه ببر فرصت ماجراجويي داشته باشد. خانم ميمون نيز مي داند چگونه با دلربايي او را مجبور به بازگشت به سوي خود گرداند.

ببر

رابطه اين دو جالب و سرگم كننده است. آنها از وجود يك ديگر لذت زيادي خواهند برد.

گربه

خوب است. ميمون هميشه نصايح خوبي براي اژدهاي مغرور دارد و در عوض، اژدها از او حمايت مي كند.

اژدها

تنها با هوشياري و زيركي مي توان چنين رابطه اي را حفظ كرد و پس از آن ...

مار

توصيه نمي شود. اين دو هرگز يك ديگر را درك نمي كنند.

اسب

ممكن است ميمون تحمل چنين رابطه اي را داشته باشد، اما آيا عاقلانه است كه به ازدواج با بز فكر كند؟

بز

دو شريك بي نظير؛ اين دو مي توانند به خوبي پيشرفت كنند.

ميمون

اميمون مي تواند به خوبي از خروس استفاده كند؛ اما خروس از بودن در كنار ميمون ناراحت است و احساس خوشبختي نمي كند. ميمون نيز ناراضي خواهد بود.

خروس

شايد امكان پذير باشد، اما اميدي به دوام آن نيست؛ زيرا هر دوي آنها بدبين و بيش از حد واقع بين هستند.

سگ

چرا كه نه؟ ميمون از آقاي خوك تعريف و تمجيد مي كند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال میمون

 
 
 
 

يكي از بهترين رابطه هاست. خانم موش، آقاي ميمون را پرسش مي كند. زندگي شادي در انتظار آنهاست.

موش

گاو عاشق ميمون است و ميمون آن قدر با هوش هست كه خود را گرفتار چنين رابطه پيچيده اي نسازد.

گاو

بي دردسر نيست. ممكن است ميمون، خانم ببر را منحرف كند!

ببر

امكان پذير است. اين دو براي هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و كمي بد اخلاق است.

گربه

امكان پذير است. آقاي ميمون هنرپيشه ماهري است بسيار دلرباست. طبق معمول او نااميد خواهد شد. اما هرگز نااميدي خود را بروز نمي دهد.

اژدها

امكان پذير است؛ به شرط اينكه ميمون، تن به اين كار بدهد. همه چيز به ميل ميمون بستگي دارد.

مار

نه، اسب در زندگي به احساسات سالم نياز دارد و حيله گري را در عشق نمي پسندد.

اسب

اگر ميمون پولدار باشد، چرا كه نه؟ همه چيز به جهنم، خانم بز، آقاي ميمون را سرگرم خواهد كرد!

بز

دو شريك بي نظير؛ اين دو مي توانند به خوبي پيشرفت كنند.

ميمون

ميمون هميشه مي تواند خروس را مسخره كند و خروس هرگز متوجه اين مطلب نخواهد شد. نكته مهم اين است!

خروس

توصيه نمي شود. سگ موجدي آرمانگراست و از بودن در كنار ميمون رنج خواهد برد.

سگ

امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال میمون با سالهاي دیگر

 
 
 
 

بله؛ اما هميشه به خرج موش.

موش

اگر ميمون گاو را مسخره نكند، گاو او را دوست خواهد داشت.

گاو

جذابيت و فريبندگي ميمون، ببر را به خود جلب مي كند؛ هر چند به نفع هر دوي آنهاست كه اين دوستي عميق نشود.

ببر

دو دست خوب، دو همدست. بهتر است اين دو را با هم تنها بگذاريم.

گربه

ميمون هر بلايي كه بخواهد بر سر اژدها مي آورد؛ اما اژدها نيز از ميمون سود خواهد برد.

اژدها

رابطه اجتماعي آنها سرد خواهد بود.

مار

نه، اسب هرگز به ميمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست!

اسب

بله، ميمون به بز علاقه مند است چون تا زماني كه در كنار هم هستند، حوصله شان سر نمي رود.

بز

اين دو روزگار را به خوبي و خوشي سپري خواهند كرد. البته هميشه به خرج ديگران.

ميمون

اين دو، هيچ تفاهمي با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

خروس

شايد... كسي چه مي داند، اما ميمون كسي نيست كه به سادگي كسي را تحسين كند.

سگ

براي هم دوستان خوبي هستند چرا كه ميمون واقعاً به خوك احترام مي گذارد!

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال میمون با سالهاي دیگر

 
 
 
 

بله، اما موش بايد جلوي خودش را بگيرد و كوركورانه ميمون را تحسين نكند.

موش

نه! گاو عاشق ميمون است و به همين دليل، بيش از حد صدمه خواهد خورد.

گاو

ببر بايد مراقب حيله گري هاي ميمون باشد و ميمون نيز بايد از قدرت ببر پرهيز كند.

ببر

تلاش بيهوده اي است. هر يك از اين دو مي داند چگونه از خود در برابر ديگري مراقبت كند؛ اما نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

گربه

عالي است! اتحاد قدرت با حيله گري شكست ناپذير است.

اژدها

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زيرا ميمون بسيار زرنگ و باهوش است.

مار

اسب خوب مي داند كه چگونه بايد با ميمون همكاري كند.

اسب

بز چيزي ندارد كه از دست بدهد. ميمون با تشخيص استعداد هاي بز از آنها به نفع خود استفاده مي كند.

بز

اگر هر يك از اين دو بخواهد زيرك تر بودنش را به ديگري ثابت كند، دچار دردسر خواهند شد.

ميمون

بيچاره خروس! او نابود خواهد شد!

خروس

براي هيچ يك از آنها در اين شراكت نفعي وجود ندارد! سگ اجازه نمي دهد ميمون هر كاري دلش مي خواهد، انجام دهد و ميمون از سگ مي ترسد.

سگ

ميمون دلايل زيادي براي اين همكاري دارد. خوك اين را مي داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوت مندانه خواهد بود. اين همكاري براي او هم جالب است!

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال میمون با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

اشكالي پيش نمي آيد. ميمون هر طور كه دوست داشته باشد با بچه ها رفتار مي كند.

موش

ميمون از گاو جذاب تر است و راه استفاده از اين جذابيت را خوب مي داند.

گاو

در واقع، رابطه چندان بدي نيست. زيركي ميمون، قدرت ببر را تعديل مي كند و با يك ديگر مي سازند.

ببر

عالي است! اينجا بخت با گربه يار بوده است.

گربه

رابطه خوبي است. اژدها تيز هوش و به خود اطمينان كامل دارد. ميمون چيزهاي زيادي به او خواهد آموخت.

اژدها

زياد بد نيست. فريبكاري و دانايي دست به دست هم خواهند داد.

مار

اسب كوچولو با هوش است و به افراد حيله گر اعتماد نمي كند؛ اما باز هم ممكن است قرباني شود.

اسب

يكي از بهترين رابطه هاست؛ چون ميمون فتنه جو و شيطان صفت، بسيار صادق و وفادار است.

بز

اين دو با يك ديگر همدستند و هر كاري را به كمك هم انجام مي دهند. بازيگوشي و فتنه انگيزي يك برابر و نيم مي شود!

ميمون

ميمون بازيركي خروس را مسخره مي كند و خروس نهايت تلاش خود را براي محبوب شدن، به كار مي بندد؛ ولي رنجيده خواهد شد.

خروس

مشكل است. ميمون متوجه مي شود كه سگ كوچولو زندگي را بيش از حد جدي مي گيرد. اين شروع مسخره بازي هايي است كه براي سگ غير قابل تحمل است.

سگ

عالي است. ميمون عاشق فرزندش است و به او مي آموزد كه هوشيار و زرنگ باشد.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©