متولدین سال خروس

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال خروس

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال خروس  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال خروس  

   
 

» متولدين ماه هاي سال خروس

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال خروس  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال خروس  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال خروس  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال خروس  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال خروس  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال خروس

 
 

 

كاوشگر باغچه ها
 

ويتنامي ها ترجيح مي دهند اين نماد را « جوجه » بنامند كه البته متولدان اين سال هرگز آن را نمي پسندند؛ بنابراين ما نيز مانند ژاپني ها از واژه « خروس » استفاده مي كنيم، خروس موجودي خيال باف است و خود را تافته جدا بافته مي داند و دوست دارد همه از او تعريف و تمجيد كنند.

خروس به راحتي افكار و عقايد خود را بيان مي كند و براي دفاع از گفته هاي خود تا مرز پرخاشگري و ستيزه جويي مي تازد.

اين طرز فكر و رفتار ناخوشايند خروس اطرافيانش را آزرده مي سازد؛ ولي آنان با وقار تمام از اين بي ادبي خروس چشم پوشي مي كنند و آن را ناشي از صراحت در بيان و عادات عجيب او مي دانند كه البته سخت در اشتباهند، بي شك خروس صريح و صادق است و هر چه به فكرش برسد، به زبان مي آورد؛ بي آن كه نكته اي را از قلم بيندازد. اما بايد گفت اين صراحت خروس كه صفت ذاتي اوست چندان پسنديده نيست و نوعي خودخواهي به حساب مي آيد؛ چرا كه او اهميتي براي احساسات ديگران قائل نيست و هرگز درك نمي كند كه چرا بايد براي ديگران ارزش قائل شود.

خروس براي حفظ موقعيت خود، ناگزير به نيرنگ دست مي يازد. البته اين نيز تصوري واهي و باطل است. مطمئناً او دوست دارد جلب نظر كند لذا بدش نمي آيد كمي به خودش برسد؛ اما در واقع او بسيار محافظه كار و سنت گراست و اين حالت خود را به صحنه سياست نيز تعميم مي دهد.

خروس معتقد است كه هميشه حق با اوست و مي داند چه كاري انجام مي دهد. او به هيچكس اعتماد ندارد و خود محور است و از طرف ديگر در نصيحت كردن ديگران پافشاري مي كند و سنگ تمام مي گذارد.

خروس در ظاهر شجاع، ماجراجو، و بي پرواست اما عقل تان به چشم تان نباشد! در حقيقت او پر از ايده هاي به ظاهر بزرگ و نامعقول است كه اميدي به تحقق آنها نيست.

خروس عاشق خواب و خيال، مكاشفه، اوهام غير ممكن و قهرمان پردازي است؛ اما به واقع طبل تو خالي است كه تمام رؤياها، مكاشفات و تصورات او از فضاي آرام خانه اش بيرون نمي رود. او ماجراجويي نازك نارنجي و فيلسوفي است كه حتي نمي تواند چهار تا كلام حرف حسابي تحويل آدم دهد. البته او ترسو يا خجالتي نيست و در صورتي كه شرايط ايجاب كند مي تواند به موجودي جسور و شجاع تبديل شود. خروس هميشه رؤياي قهرمان شدن را در سر مي پروراند به اين خاطر ممكن است با نشان دادن واكنشي جسورانه، خود را به خطر انداخته و با آغوش باز مرگ را بپذيرد. همين ديل باعث مي شود كه خروس سرباز خوبي باشد.

اطرافيان خروس از صحبت كردن او لذت مي برند؛ اما اگر حواسش را جمع نكند، ناخواسته آنان را از خود آزرده مي كند و به عنوان لاف زني كه بيشتر قول مي دهد و كمتر عمل مي كند شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع تا در ارتباط با دوستان نزديك خود بيشتر است.

از آن جا كه خروس موجودي خيال باف است، گاه به تنبلي كشيده مي شود. او معمولا در شروع كار از تمام نيرويش استفاده مي كند و به عنوان يك موجود سخت كوش مشهور است. خروس معمولا كارهايي را كه از توانش خارج است عهده دار مي شود و اگر با تمام كوششي كه مي كند، نتواند آن كار را انجام دهد، هيچ كس بيش از خود او نااميد نخواهد شد.

خروس بايد مدام در تقلا باشد زيرا بخت آسان به دست آوردن پول را ندارد و بايد براي تامين زندگيش كوشش كند. اگر دست از خيال بافي بردارد و بخت نيز با او يار باشد، ثروتمند خواهد شد. ممكن است خورس پول را از راه هايي دور از ذهن و نادر مانند قرعه كشي به دست آورد. مردم ويتنام بر اين باورند كه خروس به كمك نوك و پنجه هاي قوي خود حتي در بيابان هم مي تواند غذايش را پيدا كند! اين تعبير با تقلاي مداوم و خستگي ناپذير خروس فرسنگ ها فاصله دارد. اما اگر او خيال بافي را كنار نگذارد و وقتش را هدر دهد، به خانه بدوشي ويلان و سرگردان يا فيلسوفي بي خانمان - كه روي نيمكت خيابان ها مي خوابد و زباله ها را زيرورو مي كند - تبديل خواهد شد.

بي شك خروس براي حرفه كشاورزي و همچنين مشاغلي كه در تماس دائم با مردم است، ساخته شده؛ چرا كه او عاشق مطرح شده و جلب توجه ديگران است.

از آن جا كه خروس ذاتاً اسراف كار است، هر چه به دست بياورد، خرج مي كند. همچنين ممكن است اقدام به ريسك هاي بزرگ تجاري كند كه او را تا مرز ورشكستگي پيش برد و زندگي اش را فنا كند. اين حادثه ناگوار بر آمده از خيال بافي هاي اوست.

او از باز كردن حساب پس انداز بيزار است؛ زيرا با صرفه جويي ميانه اي ندارد. خروس در روابط عاشقانه براي جلب توجه فرد مورد علاقه اش، ممكن است خود آزاري كند. خروس صادقانه احساساتش را ابراز مي كند؛ ولي غالباً فرد مورد علاقه خود را نااميد مي كند؛ چرا كه مايل است او را نيز در دنياي تخيلاتش شريك كند و اين بر خلاف واقعيت است.

مرد متولد سال خروس، حضور در جمع زن ها را دوست دارد؛ زيرا مي تواند خود نمايي كند، بدرخشد، پز بدهد و تظاهر به هوشمندي كند! او به ندرت با مردان رفت و آمد دارد؛ چون مردها كاملا حوصله اش را سر مي برند.

زن متولد سال خروس نيز بودن در جمع زن ها را دوست دارد؛ البته اين به معني خسته كننده بودن مردان براي او نمي باشد! او مشاغلي را انتخاب مي كند كه در ارتباط مستقيم با زنان باشد.

زندگي خروس و گاو قرين شادي خواهد بود؛ زيرا گاو محافظه كار، سنت گرا و خانواده دوست است.

خروس مي تواند در برابر مار نقش فيلسوف را بازي كند. رفتار مار در روابط عشقي يا كاري بي اندازه خردمندانه است؛ اما بهتر است كه زياده روي نكند؛ چرا كه در اين صورت خروس او را از بين مي برد.

خروس در كنار اژدها و در پرتو درخشندگي او به آرامش مي رسد؛ به خصوص اگر زن خروس و مرد اژدها باشد.

بهتر است فكر ازدواج با گربه را فراموش كند. گربه هرگز نمي تواند، حتي براي لحظه اي، لاف زني ها و زنگ عوض كردن هاي خروس را تحمل كند و كمترين اعتمادي نيز به او ندارد.

سه دوره زندگي خروس از لحاظ كار و مسائل عشقي، پرفراز و نشيب است. او از ورشكستگي و فقر به ثروت مي رسد و از اوج احساسات عاشقانه به حضيض درگيري هاي عاطفي مي افتد؛ ولي در هر صورت، دوران پيري او شاد و آرام مي گذرد.

شرقي ها اعتقاد دارند كه حضور دو خروس در يك خانه، زندگي را براي ديگران سخت خواهد كرد. به خانم هاي متولد اين سال توصيه مي شود مصرف قرص هاي ضد بارداري را در سال خروس فراموش نكنند!

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال خروس

 
 
 

 

مي گويند كه خروس ها لباس رزم بر تن مي كنند و باد به غبغب مي اندازند. بنابراين جاي تعجب نيست كه افرادي مانند: ريشيليو، كوبلز، كلبر و ريموند اليور همگي متولد سال خروس هستند. ديگر ويژگي هاي خروس را مي توان در ماري دومديسي و پل ششم ديد.

ساير بزرگان متولد سال خروس عبارتند از:

فرانسوامورياك، آندره موروا، ويليام فالكنر، دكارت، كيپليك، الفونتن، كولت، كلايد (قهرمان ماجراهاي باني و كلايد كه خصوصيات خروس، به خوبي و بيش از همه در او ديده مي شود).
 

 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال خروس

 
 
 
 

 

پيشخدمت كافه، آشپز، جهانگرد، مسؤول روابط عمومي، متخصص زيبايي، آرايشگر زنانه، دندانپزشك، جراح، كارمند، سرباز، آتش نشان، نگهبان شب و مامور پليس, محافظ شخصي، شر خر.

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال خروس

 
 
 
 

خروس جنگي! بيش از حد هجوم مي برد و با همه سر جنگ دارد.

فروردين

خروس مزرعه! تقريباً راحت مي توان با او كنار آمد.

ارديبهشت

خروس جنجالي و فتنه جو! او مدام در تكاپوست و هرگز آرام نمي گيرد.

خرداد

خروس نجيب زاده! اغلب پر او كنده مي شود.

تير

خروس پر طاقت! پرنده اي شجاع كه جانش را در راه هر چيزي يا هر كسي مي بازد.

مرداد  

خروس روستايي! هر دو پاي او محكم به زمين چسبيده است!

شهريور

خروس خوشمزه! او سياستمدار و مدبر است و مي داند چگونه با ديگران رفتاري دوستانه داشته باشد.

مهر

خروس زيرك! او جالبترين خروس ها و گل سر سبد است.

 آبان

خروس اهل گشتن! او متفكر است.

 آذر

پرنده اي كمياب با صفاتي كامل!

دي

خروسي متين و ارزشمند! او دوستي غير عادي است.

بهمن

خروس بادنما (دمدمي مزاج)! او از محل استقرارش در بالاي برج، براي ساختن قصر در ميان ابرها نقشه مي كشد.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال خروس

 
 
 
 

بد نيست. موش عاشق پيشه است و خانم خروس به رغم ولخرجي هايش، صفات بارزي دارد.

موش

زندگي آنها با رضايت كامل همراه خواهد بود. خروس بي هيچ نگراني در قلب خانواده خود جاي دارد.

گاو

خانم خروس فريفته و مسحور ببر مي شود و نمي داند چه كار كند.

ببر

تحمل خروس در خانه براي گربه مشكل است و خانم خروس هم براي خارج شدن از خانه داد و فرياد به راه مي اندازد.

گربه

خوب است. خروس از موفقيت هاي اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود مي داند.

اژدها

خوش يمن است. اين دو به اتفاق فلسفه بافي مي كنند و احترام خاصي به هم مي گذارند.

مار

در صورت اجبار، امكان پذير است؛ اما اين رابطه ناپايدار است و خروس صدمه خواهد ديد.

اسب

بتوصيه نمي شود. اين دو در ظاهر خوشبخت هستند ولي در حقيقت ...

بز

ميمون هميشه مي تواند خروس را مسخره كند و خروس هرگز متوجه اين مطلب نخواهد شد. نكته مهم اين است!

ميمون

زندگي اين دو در كنار هم غير ممكن است؛ چون عصبانيت، اوقات تلخي داد و فرياد دائمي در بين آنها حاكم خواهد بود.

خروس

اگر چاره اي جز آن نباشد، مي توان چنين رابطه اي را ايجاد كرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهماني هاي مورد علاقه خود را برگزار كند، مشكلي پيش نخواهد آمد.

سگ

امكان پذير است، زيرا خوك، بيش از اندازه صبور و نرم خوست.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال خروس

 
 
 
 

اين رابطه به شكست مي انجامد و هر دو سيه روز خواهند شد.

موش

اين رابطه تا زماني كه خروس مغرور به فكر رياست نيفتد، خوب پيش مي رود. بهتر است خروس جلوي خودش را بگيرد!

گاو

نه، خانم ببر تحمل ناداني و حماقت خروس را ندارد و به همين دليل، مغرضانه رفتار مي كند.

ببر

هرگز امكان پذير نيست. زياده روي هاي خروس- حتي اگر مهم نباشد- گربه را عصباني خواهد كرد.

گربه

بله، البته اگر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از اين بابت به خود ببالد.

اژدها

چرا كه نه؟ اين دو، وجود همديگر را كامل مي كنند و مار آن قدر عاقل هست كه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.

مار

نه، خانم اسب همسرش را در ميان پرهاي زيبا گم خواهد كرد! عشق براي مهم تر از هر چيز است.

اسب

نه، بز نمي تواند بي عشق زندگي كند. او براي كار كردن ساخته نشده كار كردن خروس او را خسته مي كند.

بز

ميمون مي تواند به خوبي از خروس استفاده كند؛ اما خروس از بودن در كنار ميمون ناراحت است و احساس خوشبختي نمي كند. ميمون نيز ناراضي خواهد بود.

ميمون

زندگي اين دو در كنار هم غير ممكن است؛ چون عصبانيت، اوقات تلخي داد و فرياد دائمي در بين آنها حاكم خواهد بود.

خروس

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

سگ

اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال خروس با سالهاي دیگر

 
 
 
 

دوستي اين دو در حد آشنايي و بسيار سطحي خواهد بود.

موش

اين دو مي توانند دوستي عميق و ريشه داري با يك ديگر داشته باشند.

گاو

هيچ گاه سعي نمي كنند با يك ديگر آشنا شوند چرا كه فكر خوشايندي نيست.

ببر

نه، جسارت و ناشكيبايي خروس بيش از حد است و گربه را كسل خواهد كرد.

گربه

اين دو با هم خوب كنار مي آيند و دوستي يعني همين!

اژدها

بله، اين دو چيزهاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند.

مار

رابطه اجتماعي آنها در ميهماني ها زبانزد همگان خواهد شد.

اسب

غير ممكن است! خروس به رغم غرور و تكبرش به بن بست مي رسد. در وجود بز چيزي هست كه اين دو را از هم دور مي كند.

بز

اين دو، هيچ تفاهمي با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

ميمون

بدون شك با هم خواهند جنگيد. دوستي اين دو محال است.

خروس

بين اين دو هميشه فاصله هست؛ يك نرده، يك ديوار، يك جوي يا يك دنيا!

سگ

بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال خروس با سالهاي دیگر

 
 
 
 

ورشكستگي. اين دو شركاي تجاري خوبي نيستند.

موش

كار زياد است و استفاده كم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمي شود، چرا كه او را موجودي تنبل مي داند.

گاو

هرگز و هرگز امكان پذير نيست! خروس كجا، ببر كجا! خروس خيلي زود ببر را خسته خواهد كرد.

ببر

بهتر است خروس مواظب باشد؛ زيرا گربه از همكاري با او غرضي دارد كه وي از آن آگاه نيست.

گربه

اگر اژدها كارها را در دست بگيرد، خروس مي تواند نمايش چشمگيري به راه بندازد.

اژدها

حرف، حرف، حرف... شراكت اين دو، در دريايي از كلمات غرق خواهد شد!

مار

خوب است؛ اما خروس نبايد زياد بر حسن نيت اسب متكي باشد؛ چرا كه اسب نمي تواند وقت كشي و تنبلي او را تحمل كند.

اسب

خوب نيست. خروس بز را موجودي عصباني و بي فايده مي داند. او هرگز نمي تواند بزها را درك كند.

بز

بيچاره خروس! او نابود خواهد شد!

ميمون

شراكت اين دو با هم به ورشكستگي مي انجامد!

خروس

اين دو (كه هيچ وجه مشتركي ندارند) چطور مي توانند در كار با يكديگر موفق باشند؟!

سگ

خدا آن روز را نياورد! اين دو كوچك ترين وجه مشتركي با هم ندارند و اين فاجعه آميز است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال خروس با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

به ندرت درگيري و بحث و جدل رخ مي دهد. مساله حادي وجود ندارد؛ اما رابطه آنها گرم نيست.

موش

بله، به رغم داد و فريادهاي گاه به گاه و اتفاقي، خروس راه را براي گاو هموار خواهد كرد.

گاو

خروس هميشه با مخالفت هاي ببر مواجه مي شود.

ببر

بچه گربه گاهي به خروس اجازه سخن گفتن مي دهد؛ اما عاقبت به دنبال خواسته هاي خود مي رود.

گربه

مكان توافق هست. خروس اژدهاي كوچكش را بيش از انداره تحسين مي كند و اين كار مشكل ايجاد مي كند.

اژدها

آنها زياد با هم صحبت خواهند كرد اما امكان دارد هر دوي آنها تنبل شوند.

مار

اسب هرگز مغلوب قدرت خروس نخواهد شد و خروس نمي داند در اين باره چه تدبيري بينديشد.

اسب

خروس تصور خواهد كرد كه جوجه مرغابي نصيبش شد!

بز

خروس از هر نظر مغلوب ميمون كوچولو خواهد شد؛ اما از اين بابت راضي است.

ميمون

يك جنگ خروس! اين دو نبايد هرگز زير يك سقف زندگي كنند!

خروس

خروس نمي داند كه سگ كجاست. ارتباط اين دو شبيه گفت و گوي ناشنوايان است.

سگ

خوك صبور است؛ اما در حد توان مبارزه مي كند و به خروس اجازه نمي دهد همه فكر كنند او بنده زر خريد خروس است.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©