متولدین سال سگ

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال سگ

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال سگ  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال سگ  

   
 

» متولدين ماه هاي سال سگ

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال سگ  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال سگ  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال سگ  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال سگ  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال سگ  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال سگ

 
 

 

موجودي غمناك و نگران
 

سگ موجودي غمناك و نگران است، هميشه حالت دفاعي به خود مي گيرد و لحظه اي اين حالت را ترك نمي كند. او هميشه در حال نگهباني است و هوشيارانه اطراف ار زير نظر دارد.

او موجودي درون گراست كه به سختي احساسات واقعي خود را آشكار مي كند و آن هم زماني است كه حقيقتا ضرورت اين كار را احساس كند. او بيش از خد يك دنده است و مي داند كه چه مي خواهد. او اغلب با بدگماني، دلواپس زبان تيز و صراحت ناخوشايند و شديد خود است.

سگ بيش از هر كس به كليات موضوع توجه نمي كند و در جزئيات مسائل غرق مي شود و مرتب انتقاد مي كند. به نظر مي رشد كه او در برخورد با هر چيز، بي برو و برگشت، دنبال عيوب مي گردد؛ چرا كه در حقيقت بدبين ترين موجود دنياست و هر چيز را در چهاچوب قوانين طبيعي آن مي پذيرد.

او همواره پيش از ديگران عليه بي عدالتي فرياد مي زند؛ زيرا شجاعت اين كار را دارد.

او ممكن است كمي گوشه گير و بي اعتنا باشد؛ اما روحيه انتقادي، ذوقطنز و نيز عظمت آشكار روحش، او را زا متهم شدن به تنگ نظري و خود پسندي بر كنار مي دارد.

فراموش نكنيد كه سگ موجودي غير اجتماعي است و از هر نوع شلوغي گريزان است. او در روابط عاشقانه، بي احساس به نظر مي رسد؛ اما اين تصور نادرست است. در واقع، علت اصلي اين حالت، نگراني، شك و بي اعتمادي اون نسبت به احساسات خود و ديگران است. با تمام اين عيوب، مي توان اصيل ترين خصلت هاي ذاتي انسان را يك جا در وجود سگ پيدا كرد. سگ باوفا، راستگو، درستكار و بسيار وظيفه شناس است. شما مي توانيد به او اعتماد كنيد؛ چرا كه هيچ گاه نااميدتان نخواهد كرد. او بهتر از هر كسي رازدار است؛ زيرا در شعور و رازداري گوي سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو كردن رازها و صحبت هاي خصوصي ديگران بيزار است. موضوع صحبت هاي سگ مبتذل و بي قد و قيمت است و گاهي منظور خود را نادرست بيان مي كند.

او به ندرت در جمع خود نمايي مي كند؛ اما بسيار با هوش است و هيچ كس بهتر از او نمي تواند به صحبت هاي ديگران گوش فرا دهد.

سگ به آساني مي تواند اعتماد ديگران را به خود جلب كند و حق نيز همين است. او هميشه نهايت تلاش خود را براي ديگران مي كند و در فداكاري تا مرز فدا شدن پيش مي رود. همگان به او احترام گذاشته و ارزش خاصي برايش قائلند و حق دارند، چرا كه شايسته احترام است.

در طول تاريخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زيرا از ديد سگ هر نوع بي عدالتي منفور است و تا زماني كه بي عدالتي رخت از جهان بر نبندد، نبايد از پا نشست.

سگ از بي بند و باري ديگران، جنگ، وقايع ناگوار، شكست، بيكاري، گرسنگي مردم جهان و فاجعه هاي انساني در گذشته، حال و آينده رنج مي برد. خوشبختانه به ندرت اتفاق مي افتد كه سگ قهرمان، هدف بي ارزشي را تعقيب كند. او هميشه مي داند كه چه مي خواهد و به آن دست مي يابد.

سگ، فيلسوف و معلم اخلاق است و از ماديات روي گردان است. وقتي پولي به دست بياورد؛ سخاوتمندانه خرجش مي كند و اهميتي براي آن قائل نيست. در واقع، او علاقه اي به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگي است و هيچ گاه از بي ساز و برگ بودن، نگران نمي شود، اما اگر به هر علت نياز ناگهاني به پول پيدا كند، هيچ كس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمي داند.

سگ با وفا، مي تواند سرپرست بي نظيري براي واحدهاي صنعتي، رهبر فعالي براي اتحاديه ها، ‌روحاني و مربي چيره دستي باشد؛ اما در هر حال او سخنوري با نظرات و عقايد اصيل و عميق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبري كند و مردم نيز از پيروي او خشنود خواهند شد؛‌ زيرا شرافت، صداقت و ويژگي هاي مثبت سگ را در هيچ نماد ديگري نمي توان يافت؛ افزون بر اين نشاني از جاه طلبي در او ديده نمي شود.

سگ در عشق نيز صادق و ثابت قدم است؛ اما تا عمر دارد، درگير مشكلات احساسي خواهد بود كه خود مسبب آنهاست؛ زيرا با هيجانات مداوم، احساسات ناپايدار، شك و نگراني هميشگي اش شريك عشق خود را مي آزارد و هميشه دلواپس است.

سگ در كنار اسب خوشبخت خواهد بود؛ زيرا اسب در قبال اندكي آزادي عمل، به سگ اجازه مي دهد كه اهداف خود را تعقيب كند.

زندگي سگ با ببر به جنگ اين دو با زمين و زمان منجر خواهد شد. اين دو به بهانه عدالت خواهي و حقيقت طلبي با يك ديگر متحد شده و دست به ماجراجويي خواهند زد. در حقيقت، سگ خود را با ببر همفكر و همكار مي بيند.

سگ در كنار گربه آرام و متين، بخت زيادي براي رسيدن به زندگي آرام و مسالمت آميز دارد. اژدها مغرورتر از آن است كه بتواند روحيه انتقادي و زبان تند و گزنده سگ را تحمل كند. سگ، بز را خودخواه و كوته انديش مي داند و نمي تواند با او كنار بيايد.

سه دوره زندگي سگ در بي اعتمادي و ترديد و به دليل گرفتاري هاي شغلي، به سختي سپري مي شود. دوران كودكي او بي سامان است و در دوران جواني با مشكلات زيادي دست به گريبان مي شود. در ميانسالي به دليل گرفتاري هاي شغلي، احساس نااميدي و شكست مي كند و در دوران پيري، همواره از اين كه كاري براي انمجام دادن ندارد، تاسف مي خورد!

در هر صورت، سگي كه روز متولد شده در مقايسه با سگي كه شب هنگام زاده شده، زندگي آرام تر و كم دردسر تري خواهد داشت؛ افزون بر اين. وظيفه سگ در شب نگهباني از خانه است. او همواره بيدار و مراقب است، براي فراري دادن و ترساندن دزدها پارس مي كند و فرصتي براي استراحت ندارد. كوتاه سخن آن كه سگ هاي زاده شده در شب، ناچار بايد به زندگي سگي تن در بدهند!

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال سگ

 
 
 
 

 

همانطور كه انتظار مي رود، همه قهرمانان عدالت در اين سال به دنيا آمده اند؛ از جمله اين افراد، مي توان به برتولت برشت، لنين، ولتر، سقراط، مولير، و لئون بلوم اشاره كرد.

دلواپسي، بدبيني، صداقت، استقلال راي، خونسردي و صراحت لهجه از ويژگي هاي مشترك متولدان سال سگ است.
اين حقيقت كه راسپوتين هم در سال سگ به متولد شده است ما را به تعجب وا مي دارد اما چه كسي از شخصيت باطني انسان ها آگاه ست؟

از ديگر متولدان سال سگ مي توان اين افراد را نام برد:

مارسل پروست، يوري گاگارين، فيدو، گي دوماپاسان و لويي شانزدهم.

 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال سگ

 
 
 
 

 

عضو فعال اتحاديه، كارخانه دار، سر كارگر، منتقد، معلم يا مربي، نويسنده، فيلسوف، متفكر، معلم اخلاق، قاضي، پزشك، محقق، دانشمند، سياستمداري واقع بين و بي طرف، جاسوس!

 

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال سگ

 
 
 
 

سگ مبارزه! او به دنياي ناشناخته ها سفر مي كند.

فروردين

سگ با وفا و مورد اعتماد! بدبيني و صراحت او كمتر از بقيه سگ هاست.

ارديبهشت

سگ بي اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.

خرداد

سگ دست آموز! او حساس، آسيب پذير، درستكار و تندخوست و هميشه خود را فداي ديگران مي كند.

تير

سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس مي كند تا دشمن را از دروازه دور نگه دارد.

مرداد  

سگ فني! او اهداف خطرناك را تعقيب نخواهد كرد.

شهريور

يك هاپو! او موجودي ضعيف است كه به برخوردهايي قانع كننده احتياج دارد.

مهر

يک سگ ولگرد! او به ميل و اشتياقش براي جنگ و جدال اعتمادي ندارد.

 آبان

او توله سگي است كه وَرجه و و’رجه مي كند و هيچ چيز نمي تواند جلويش را بگيرد.

 آذر

سگ نگهبان. شما مي توانيد به او اعتماد كنيد، اما به ياد داشته باشيد كه بسيار عصبي است.

دي

سگ عاقل! او روشنفكر ترين سگ هاست.

بهمن

دوست با وفا! او علاقه به يادگيري شنا دارد.

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال سگ

 
 
 
 

رابطه جالبي است. اگر آقاي موش كمتر در خانه بماند، كارها به خوبي پيش مي رود، در غير اين صورت، خانم سگ مرتب به او غر مي زند.

موش

مشكلاتي وجود دارد. سگ شورشي و گاو ارتجاعي است. اين دو داراي دو نگرش كاملا متفاوت هستند.

گاو

ممكن است رابطه خوبي باشد. آنها اهداف مشتركي دارند و در يك جبهه مي جنگند؛ اما ممكن است در اين ميان عشق را فراموش كنند.

ببر

تا زماني كه بتوانند آرامش خود را حفظ كنند؛ مشكلي پيش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فكر هدفش باشد، زندگي براي گربه عذاب آور خواهد شد.

گربه

سگ واقع بين خصلت هاي واقعي اژدهاي مغرور را مي بيند و او را دچار ياس مي كند؛ بنابراين هيچ يك در زندگي خوشبخت نخواهند شد.

اژدها

مار آنچه را كه بخواهد، انجام مي دهد و حتي اگر سگ اسير او شود، واكنشي از خود نشان نمي دهد.

مار

بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با ميل و رغبت در اختيار اسب قرار مي دهد و حسود هم نيست.

اسب

نه، اين ديگر زياده روي است! هر دو به شدت بدبين هستند و زندگي غم انگيزي خواهند داشت.

بز

توصيه نمي شود. سگ موجدي آرمانگراست و از بودن در كنار ميمون رنج خواهد برد.

ميمون

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگير مشكلات مالي خواهند شد.

سگ

عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال سگ

 
 
 
 

چرا كه نه؟ موش مي تواند كمي عقلانيت و واقع گرايي به دنياي خيالي و آرمان گرايانه سگ ارزاني دارد.

موش

مشكل است؛ اما غير ممكن نيست؛ البته تا زماني كه خانم گاون فقط خانه داري كند.

گاو

بله، اگر چه اين رابطه كمي احمقانه و عجيب به نظر مي رسد؛ اما واقعيت اين است كه هر دوي آنها تا حدودي در تخيلات خود زندگي مي كنند.

ببر

بله، اگر چه ديوانگي است. خانم گربه، خانه اي آرام و خير خواهي را براي سگ به ارمغان خواهد آورد.

گربه

نه، سگ كوركورانه كسي را تحسين نمي كند؛ چرا كه كارهاي مهمتري دارد.

اژدها

امكان پذير است؛ مشروط به آن كه خانم مار زياد به سگ پيله نكند!

مار

بله، چون سگ زندگي اش را وقف كارهاي بزرگ و اسب خود را وقف او مي كند؛ بنابراين هر دو شاد و خوشحال خواهند بود.

اسب

نه، بايد ديد كدام يك از آنها زودتر به بيماري اعصاب دچار مي شود.

بز

شايد امكان پذير باشد، اما اميدي به دوام آن نيست؛ زيرا هر دوي آنها بدبين و بيش از حد واقع بين هستند.

ميمون

اگر چاره اي جز آن نباشد، مي توان چنين رابطه اي را ايجاد كرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهماني هاي مورد علاقه خود را برگزار كند، مشكلي پيش نخواهد آمد.

خروس

بله، اما نسبت به هم سرد هستند و درگير مشكلات مالي خواهند شد.

سگ

خوب است. خوك عاشق زندگي است و همين رياضت طلبي سگ را تعديل مي كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال سگ با سالهاي دیگر

 
 
 
 

نه، اهداف موش براي سگ بي ارزش است.

موش

تصور رابطه دوستانه بين اين دو مشكل است.

گاو

دوستي محكم تر از اين غير ممكن است.

ببر

بله، دست كم گربه از روي ترحم حرف هاي سگ را گوش خواهد داد، حتي اگر كاري از دستش ساخته نباشد.

گربه

 نه، سگ كاملا واقع بين است و اژدها را مايوس مي كند.

اژدها

مشكل است. بهتر است دوستي خود را در حد يك ارتباط اجتماعي حفظ كنند.

مار

آنها درباره سياست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟

اسب

غير ممكن است. اين دو به سختي با هم كنار مي آيند.

بز

شايد... كسي چه مي داند، اما ميمون كسي نيست كه به سادگي كسي را تحسين كند.

ميمون

بين اين دو هميشه فاصله هست؛ يك نرده، يك ديوار، يك جوي يا يك دنيا!

خروس

دو دوست خوب. اما دوستي اين دو را نمي توان زنده و شادي بخش دانست.

سگ

باين دو بسيار به يك ديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگراني مي رهاند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال سگ با سالهاي دیگر

 
 
 
 

اگر چه سگ واقع بين است، ولي در مقايسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب مي شود.

موش

اين دو ـ كه هيچ وجه مشتركي ندارند ـ چطور مي توانند در كار با يكديگر موفق باشند؟!

گاو

اين دو مي توانند هر كاري را با هم انجام دهند؛ به جز همكاري شغلي!

ببر

گربه با هوش و واقع بين و سگ با وفا و مادي گراست. اين دو مي توانند براي يكديگر مفيد واقع شوند.

گربه

نه، سگ درون اژدها را مي بيند و اژدها چنين حالتي را دوست ندارد.

اژدها

چرا كه نه؟ امكان پذير است؛ اما چندان چنگي به دل نمي زند.

مار

چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاري محدود كنند و برخوردهاي اجتماعي نداشته باشند.

اسب

نه، سگ معتقد است كه مي تواند به كارهاي جدي تري بپردازد.

بز

براي هيچ يك از آنها در اين شراكت نفعي وجود ندارد! سگ اجازه نمي دهد ميمون هر كاري دلش مي خواهد، انجام دهد و ميمون از سگ مي ترسد.

ميمون

خدا آن روز را نياورد! اين دو كوچك ترين وجه مشتركي با هم ندارند و اين فاجعه آميز است.

خروس

اين دو همكاري با يك ديگر را دوست ندارند و بي توجهي آنها به كار، باعث نابودي شان خواهد شد.

سگ

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، ديگران را فريب خواهند داد.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال سگ با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

سگ با وجود حس وظيفه شناسي و حسن نيت خود، زياد به موش علاقه ندارد.

موش

هر دو كج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت مي كنند و نقص ها و كمبود هاي يك ديگر رامي يابند.

گاو

خوب است. سگ به فرزندش بسيار مي بالد و امكانات زيادي برايش فراهم مي كند.

ببر

اين دو با هم خوب مي سازند. اگر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه، چه بهتر!

گربه

اين دو هرگز با يك ديگر كنار نمي آيند. سگ هوشيار است و اژدها نمي تواند انتقادات مداوم او را نسبت به خود تحمل كند.

اژدها

سگ احساس مي كند مار در آستين خود پرورده. او تفكرات هوشمندانه را دوست ندارد.

مار

اين موضوع كه اسب دوست دارد به راه خود برود براي سگ مهم نيست؛ بلكه خود پسندي اسب، سگ را نگران و نااميد مي كند.

اسب

مشكل است. سگ با نااميدي دست از بز مي شويد.

بز

سگ، ميمون را جدي نمي گيرد، ميمون نيز همين طور.

ميمون

هر دو از هم دوري مي كنند. اين دو هيچ وجه مشتركي ندارند و بلند آوازي خروس باعث رنجش سگ مي شود.

خروس

بهتر از اين نمي شود؛ هر چند براي اعضاي ديگر خانواده، كمي خطرناك به نظر مي رسد.

سگ

بله، گرچه بي تجربگي و خشونت خوك سگ را ناراحت مي كند.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©