متولدین سال خوک

 
 
 
     
 

» شخصيت كلي متولدين سال خوک

 

 
 

» افراد مشهور متولد سال خوک  

   
 

» مشاغل مناسب متولد سال خوک  

   
 

» متولدين ماه هاي سال خوک

   
 

» رابطه عاطفي زن متولد سال خوک  

   
 

» رابطه عاطفي مرد متولد سال خوک  

   
 

» رابطه دوستي متولدين سال خوک  

   
 

» رابطه شغلي متولدين سال خوک  

   
 

» ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال خوک  و فرزندان

   
 

 

 
     
 
 

شخصيت كلي متولدين سال خوک

 
 

 

تپلي محبوب
 

خوك جنگ جويي جوانمرد، بلند همت، دلير و آشنا به آداب و رسوم، ياور و مهربان،‌ سخت گير نسبت به اشتباهات و پرچمدار هميشگي خلوص نيت است كه بلند همتيش سرانجام ناگواري برايش رقم مي زند. مي توانيد به او اطمينان كنيد؛ چرا كه هيچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد كرد. او ساده، بي ريا و اطمينان بخش است و اگر به او ستم كنيد، بي پناه، بي دفاع و كمي ساده لوح است.

در حقيقت خوك اجازه مي دهد به آساني فريبش دهند، اشتباهات خود را با متانت مي پذيرد و نسبت به اشتابهات ديگران صبور و بردبار است. او هميشه از بهترين هاي ورزش است. اما هرگز نمي تواند رقابت جو باشد. انصاف خوك به او اجازه نمي دهد كه خود را برتر از ديگران بداند. او همواره از خود مي پرسد كه آيا در كارهايش صداقت لازم را داشته يا خير.

خوك به گونه اي باور نكردني صادق و بي رياست تا جايي كه گاهي ممكن است به خود صدمه بزند. او در برابر بد قولي و بد ذاتي ديگران نمي تواند كاري بكند. به ندرت دروغ مي گويد و آن هم در مواردي است كه مي خواهد خود را از خطر برهاند.

خوك با هوش است؛ اما در مورد مسائل مالي كند ذهن است و ناشيانه عمل مي كند. او در برابر دورويان و فريب كاران عاجز است و خود را به چهار ميخ مي كشد تا اعمالش را توجيه كند.

خوك فروشنده درستكاري است كه به سختي تن به ساخت و پاخت مي دهد. او با اعتقادي آهنين، گفته هاي ديگران را بي هيچ پرسشي مي پذيرد؛ اما در قبولاندن حرف خود به ديگران دچار مشكل است.

خوك دوست و شريكي بي همتاست. او معمولا كم حرف است؛ ولي اگر تصميم به حرف زدن بگيرد، هيچ چيز نمي تواند مانع او شود و آن قدر پرچانگي مي كند تا همه شنوندگان را خسته و هلاك كند.

خوك نيز همچون ميمون با هوش و تشنه دانش است. او علاقه زيادي به مطالعه دارد و هر چه را كه جلوي دستش باشد، مي خواند. خوك، با معلومات به نظر مي رسد؛ اما در حقيقت، بخش عمده معلومات او سطحي است. اگر او را بيازماييد، خواهيد ديد كه طبل تو خالي است. ژاپني ها مي گويند: « خوك صورتي پهن و كله اي كوچك دارد. »

خوك پول پرست و اغلب شهوت ران است. در پشت ظاهر فريبنده و معقول او، اراده اي قوي و قدرتي فراوان پنهان است. او هر هدف، آرزو يا كاري دشوار داشته باشد، وظايف خود را با شايستگي انجام مي هد. اين قدرت، زاييده نيرويي دروني و قابل اعتماد است؛ قدرتي كه هيچ چيز توان برابري با آن را ندارد.

وقتي كه خوك تصميمي بگيرد، هيچ چيز نمي تواند سد راه او شود. اما پيش از تصميم گيري مدتي طولاني همه جوانب را مي سنجد تا جاي كه به بي تدبيري متهم مي شود. او براي رهايي از مسائل بغرنج، گاه آن قدر اين در و آن در مي زند كه شخصيت خود را زير سوال مي برد.

هرگز از روي ظاهر ضعيف خوك درباره اش قضاوت نكنيد؛ چرا كه اين ضعف ظاهري صرفا ناشي از صلح طلبي ذاتي اوست.

خوك دوستان اندكي دارد، اما آنان را تا پايان عمر حفظ خواهد كرد و از هيچ فداكاري در حق آنان كوتاهي نمي كند. او با دوستان برگزيده خود - كه شايستگي عشق و محبت او را دارند - بسيار محترمانه برخورد مي كند.

زنان متولد سال خوك، عاشق حضور در جمع و ميهماني هستند. آنان در خانه داري بي نظيرند.

شخصيت خوك، به رغم بي طرفي وي، پر تحرك و خلاق است و اگر از جنگ و جدل بيزار و گريزان نبود، ياغي نيز محسوب مي شد.

او هميشه ترجيح مي دهد در بحث راه فراري بيابد و وانمود كند كه عقيده اش را تغيير داده است تا خود را دچار زحمت و دردسر نكند.

او تا زماني كه از شما خوشش نيايد، در صحبت را باز نمي كند و اگر لطف كند وارد گفت و گوي شود، شما را مفتخر كرده است!

خوك به ندرت به امور قضايي مي پردازد و چه بهتر؛ زيرا اگر محق هم باشد، سادگي و صداقتش به ضرر او و به نفع طرف هاي دعوا تمام خواهد شد؛ شرقي ها مي گويند: براي برنده شدن در امور قضايي، بهتر است صداقت، شرافت و وجدان را از پنجره بيرون بيندازيد!

خوك در هر شرايطي مي تواند كار كند؛ زيرا هوشياري و توانايي اش در انجام كارهاي سخت، از او آدم موفقي مي سازد؛ همچنين به علت حساسيت فراوانش، در زمينه شعر و ادبيات نيز موفق است.

خوك مي تواند به آساني به سگ ها نزديك شود. خوك هر شغلي را كه برگزيند مي تواند زندگي خود را تامين كند و پول و امكانات از سر و كولش مي ريزد و تا زنده است، مردم به او كمك مي كنند و از همين راه، ممكن است بسيار ثروتمند شود.

در مشرق زمين، مشهور است كه مي گويند: مردم به خوك كمك مي كنند، خوراك مي دهند و او را چاق و چله مي كنند تا شام بهتري براي شب سال نو داشته باشند. لذا خوك بسيار محافظه كار است و به هيچ كس اعتماد نمي كند. ممكن است اين گفته درست باشد اما شكي نيست كه مردم از زود باوري و سادگي خوك سو ءاستفاده مي كنند.

از اين حرفها درباره زندگي عشقي او نيز مي گويند. او اغلب فريب مي خورد، نااميد مي شود، اشتباه مي كند و هميشه عاشق است.

خانم خوك ها مادران بسيار خوبي هستند. به خوك ها سفارش مي كنيم با متولدان سال گربه ازدواج كنند؛ چرا كه بهترين راه جلوگيري از كشمكش و درگيري خانوادگي، همين است.

خوك بايد از مار فاصله بگيرد، چرا كه مار او را اسير و برده خود مي كند و آنچنان به دور او حلقه مي زند و او را مي فشارد كه توان هر حركتي را از او سلب مي كند. وجود خوك براي بز مفيد واقع مي شود.

دوران كودكي خوك در آرامش كامل سپري مي شود. در دوران جواني انبوهي از مشكلات خانوادگي او را در بر مي گيرد؛ اما خوك خجالتي و محتاط، براي حل مشكلاتش، از كسي در خواست كمك نخواهد كرد. او مي كوشد خود مشكلاتش را حل كند. در واقع اين پنهان ساختن مشكلات از ديگران به او صدمات فراواني ميزند زيرا هيچ كس نمي فهمد كه او در چه جهنمي دست و پا مي زند.

اگر زاد روز او از جشن هاي سنتي ( عيد تت ) فاصله داشته باشد، نااميدي كمتري در كمين او خواهد بود، اما هر چه به سال نو در كشورهاي آسيايي نزديك تر باشد، با مشكلات بيشتري مواجه مي شود، به او خيانت خواهد شد، مسخره اش خواهند داد و در نهايت ممكن است خورده شود!

قصه « سه بچه خوك » ريشه در اين باور خرافي دارد.!

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

افراد مشهور متولد سال خوک

 
 
 
 

 

خوك دور انديش، هرگز شهرتش را براي تامين مادي خود به خطر نمي اندازد. روچيلد اول، راكفلر اول و فورد اول متولد سال خوك بودند، همچنين مي توان به سن ايگناتيوس لويولا (بنيانگذار فرقه سيوعي) اشاره كرد.

در ميان متولدان اين سال فدريكوگارسيالوركا، فرانسواويون و آلبرت شوايترز (كه مرداني نيك سيرت و انسان دوست بوده و به نوعي سپر بلاي ديگران شده اند) ديده مي شوند. همگي اين افراد به گونه اي بازنده بوده اند.

بزرگان قدرتمندي همچون پاسگال، لوكوبوزيه، فيلد مارشال مونتگمري، مارشال فوخ و ژرژ پمپيدو و همچنين افرادي مانند هنري هشتم و بيسمارك (كه از بدنامان برزگ تاريخ بوده اند) نيز از متولدان اين سال هستند. دست كم مي دانيم كه اين افراد، هرگز محتاج نبوده اند!

ساير بزرگان متولد سال خوك عبارتند از:

اليوركرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان.

 

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

مشاغل مناسب متولد سال خوک

 
 
 

 

توليد كننده، پزشك، محقق، مهندس، معمار، فيلم ساز، نويسنده، شاعر، نقاش، تاجر، هنرمند مردمي، هنرپيشه، دلقك، كمدين.

 

 

بالا ^^

 
 
 
 

متولدين ماه هاي سال خوک

 
 
 
 

قلبي مهربان در سينه يك خوك!

فروردين

او بچه خوكي ضعيف؛ اما بي اندازه جذاب است.

ارديبهشت

خوك خنده دار و لوده! اگر بچه خوك ها مانعش نشوند، به خوبي پيشرفت خواهد كرد.

خرداد

او بيسكويتي زنجبيلي به شكل خوك است و بايد مواظب باشد كه خورده نشود.

تير

خوك سطح بالا! در اصالتش ترديدي نيست.

مرداد  

يك قلك خوكي شكل! او هميشه گرفتار بي پولي است.

شهريور

يك خوك واقعي! او بسيار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!

مهر

خوك پر طاقت و تند خو! او مي تواند دو دوزه بازي كند.

 آبان

خوك منطقي! او هميشه از خود مي پرسد كه به درد همبرگر مي خورد يا استيك!

 آذر

خوك رياضت كش! او بيش از حد اخمو و جدي است.

دي

خوك شايسته و متعادل! سرانجام موفقيت از آن اوست.

بهمن

خوك تمام عيار و واقعي!

اسفند

 
 

بالا ^^

 
 
 

رابطه عاطفي زن متولد سال خوک

 
 
 
 

خوب است. هر دو روشنفكر و در زندگي بي باك هستند. اين دو در كنار هم خوشبخت خواهند شد.

موش

خوك با هر شرايطي خود را وفق مي دهد؛ اما تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او هميشه شهامت از نو شروع كردن را دارد.

گاو

خوك، ببر را درك مي كند و به او احترام مي گذارد. خطر نابودي خوك را تهديد مي كند؛ اما او، آن قدر رشد كرده است كه بتواند از خود مواظبت كند.

ببر

عالي است؛ البته تا زماني كه خوك بتواند دنبال خلاف كاري و بزه كاري نرود.

گربه

بله، خوك مي داند چگونه چرب زباني و دلربايي كند. او موجودي بسيار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.

اژدها

خوك پير دوست داشتني! بيچاره خوك پير! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد.

مار

اسب با خودخواهي ويژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روي خوشبختي و شادي را نخواهد ديد.

اسب

تا زماني كه بز رفتارش درست باشد خوك با او مي سازد. هر چند بز نمي تواند خود را مهار كند.

بز

امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.

ميمون

اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.

خروس

خوب است. خوك عاشق زندگي است و همين رياضت طلبي سگ را تعديل مي كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.

سگ

زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه عاطفي مرد متولد سال خوک

 
 
 
 

خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگري نكند؛ زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.

موش

خوك براي ارضاي خواسته هاي سركوب شده خود، به هر دري خواهد زد و اين خوك را به دردسر مي اندازد.

گاو

چرا كه نه؟ البته تا وقتي كه خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه هاي مثبت وجود خوك سو ء استفاده نكند.

ببر

تا زماني كه خانم گربه، بتواند هرزه گردي هاي خوك را تحمل كند، همه چيز خوب پيش خواهد رفت! اما خوك هم بايد سرگرمي هاي بيرون از خانه را طوري ترتيب دهد كه خانم گربه متوجه آنها نشود!

گربه

بله، خوك مرتب براي اژدها دم تكان مي دهد و تملق او را مي گويد و اين براي او خيلي بد است!

اژدها

خوك بيچاره! او اسير خواهد بود و حتي علاقه اي به لطيفه هاي عاميانه هم نشان نخواهد داد.

مار

خوك از رابطه زناشويي اش رضايت چنداني نخواهد داشت و دائم از خودخواهي هاي اسب خواهد رنجيد.

اسب

تا زماني كه خوك ثروتمند باشد، بز راضي و خوشحال خواهد ماند؛ اما بايد ديد كه آيا خوك قادر به مهار كردن بز هست يا نه؟

بز

چرا كه نه؟ ميمون از آقاي خوك تعريف و تمجيد مي كند.

ميمون

امكان پذير است، زيرا خوك، بيش از اندازه صبور و نرم خوست.

خروس

عالي است. عشق اين دو متكي بر تفاهم، درك و احترام متقابل است.

سگ

زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه دوستي متولدين سال خوک با سالهاي دیگر

 
 
 
 

دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت مي برند و خوشحالند. پرخاشگري موش بر خوك تاثير نمي گذارد.

موش

بله، به شرطي كه زياد يكديگر را نبينند!

گاو

بله، به خوبي با هم سازش مي كنند؛ اما خوك بايد محتاط باشد.

ببر

بله، به شرط آن كه زياد با هم بيرون نروند؛ چون پرخاشگري خوك گربه را مي ترساند.

گربه

رتباطي ساده و آرام است. اين دو در كنار هم مشكلي نخواهند داشت؛ ولي شادي و تفريحي هم در كار نيست.

اژدها

هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چيز مشخص مي شود.

مار

خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.

اسب

بله، خوك به خوبي مي داند چگونه بايد با بزها رفتار كند؛ در عين حال دلباخته آنها نيز هست.

بز

براي هم دوستان خوبي هستند چرا كه ميمون واقعاً به خوك احترام مي گذارد!

ميمون

بهتر است خوك فاصله اش را با خروس حفظ كند!

خروس

اين دو بسيار به يك ديگر وفادارند. خوك با كمك خود به سگ او را از نگراني مي رهاند.

سگ

دو دوست عالي با خواسته هاي مشابه، دو يار جدا نشدني، دو همرزم كه هميشه با يك ديگرند.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

رابطه شغلي متولدين سال خوک با سالهاي دیگر

 
 
 
 

موش مي كوشد با نيرنگ، سر خوك كلاه بگذارد؛ اما در امور تجاري بخت هميشه با خوك يار است.

موش

براي خوك بازده كاري گاو پذيرفتني و رضايت بخش است و مي تواند به او استفاده فراوان برساند.

گاو

سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه براي خوك خطري بزرگ و هميشگي به شمار مي آيد.

ببر

بله. گربه هوشيار و خوك بيش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاري يك ديگر پول فراواني عايدشان خواهد شد.

گربه

موفقيت آنها حتمي است؛ به خصوص كه خوك تا حدي متواضع و فروتن است.

اژدها

خوك نياز چنداني به خرد و دانايي مار ندارد و مار صدمه مي بيند.

مار

همكاران مناسبي نيستند. عقايد اين دو با يك ديگر متفاوت است.

اسب

اين دو براي يك ديگر مفيد خواهند بود و حتي بز مي تواند به خوك كمك كند!

بز

ميمون دلايل زيادي براي اين همكاري دارد. خوك اين را مي داند و شراكت با او را دوست دارد. رفتار ميمون نيز كاملا سخاوت مندانه خواهد بود. اين همكاري براي او هم جالب است!

ميمون

خوك در امور تجاري به خروس اعتماد ندارد؛ بنابراين از همكاري با او صرف نظر خواهد كرد.

خروس

بله، سگ با سخاوت است؛ اما اگر خوك اشتباه كند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، ديگران را فريب خواهند داد.

سگ

اين دو در همكاري با يك ديگر كامياب مي شوند و به هر كاري دست بزنند، بخت يارشان خواهد بود.

خوك

 
 

بالا ^^

 
 
 
 

ارتباط ميان پدر و مادر متولد سال خوک با فرزندان متولد سالهای دیگر

 
 
 

خوب است. آنها در كنار يك ديگر بسيار شاد خواهند بود و خوك به سو ء استفاده موش از اين موقعيت، اهميت نمي دهد.

موش

بدك نيست؛ گر چه گاو كمي تودار است.

گاو

بله، اما ببر ناراضي است؛ چون هميشه پرتوقع است.

ببر

رابطه بسيار خوبي است؛ اما بي تفاوتي غير طبيعي گربه نسبت به خانواده باعث رنجش خوكح مي شود.

گربه

خوب است. خوك مي تواند براي اژدها مفيد واقع شود.

اژدها

عملي است؛ اما به خوك بستگي دارد. مادر متولد سال خوك، برده وار به فرزندش خدمت خواهد كرد.

مار

اسب، خانه را زودتر از آنچه انتظار مي رود، ترك خواهد كرد. دوري اسب از خانه به شدت خوك را آزرده و ناراحت مي كند.

اسب

از بخت خوب بز، خوك تا پايان عمر از او حمايت خواهد كرد. اين دو عاشقانه يك ديگر را دوست دارند.

بز

عالي است. ميمون خوك را متعجب و سرگرم مي كند و شگفت آن كه ميمون به خوك احترام فراوان مي گذارد.

ميمون

خوشا به سعادت خروس! خوك حاضر است خود را به آب و آتش بزند تا خروس او را درك كند و باعث شادي وي شود.

خروس

اين دو با يك ديگر خوب كنار مي آيند. خوك در همه كارها حامي سگ است؛ اما سگ مثل هميشه احساس نارضايتي مي كند.

سگ

بله، اين دو دوستاني واقعي هستند و از بودن در كنار هم لذت زيادي مي برند. آنها اغلب با هم هستند.

خوك

     
 

برگشت

 

بالا ^^


 
ايرالينک مسئول محتواي سايت هاي ديگر نيست

Iralink ©