مرد متولد تیر
 
 
     
 

 

 عجب نشانه دوست داشتني است! مردان متولد اين برج عكس ظاهر بدعنقي كه دارند، سخت پوستاني دوست داشتني هستند. وقتي به متولد تير فكر مي كنيد، خرچنگ را از ياد نبريد. بسته به شرايطي دارد،‌ براي رويارويي و يا خلاصي از گرفتاري، قدم هاي جنبي بر مي دارد، هيچ وقت درباره او بر اساس ظاهرش قضاوت نكنيد.
     بيشتر مردان متولد برج تير آرام، احساساتي، خانگي و شيفته آشپزي هستند. نشانه خرچنگ بر شكم حكومت دارد و ضرب المثل قديمي؟ راه ورود به قلب يك مرد از شكمش مي گذرد؟ راجع به مردان متولد تير صادق است اگر وي به شما گفت رژيم غذايي دارد، حرفش را باور نكنيد.
او دمدمي است. علت خلق و خوي متغير او ماه است كه سبب مي شود بسيار احساساتي و يا كاملاً سرد و نا اميد باشد. (او عقل و منطق سرش نمي شود) قلب متولد تير به مغزش فرمان مي دهد و گاه زندگي او تحت سلطه عواطف اوست. اگر عاشق مردي هستيد كه متولد تير است خبر خوبي برايتان دارم. او راحتتر از مردان متولد ساير برجها ابراز احساسات مي كند، مردان متولد برجهاي مختلف هر يك احساسات خود را به نوعي بيان مي كنند . متولد آبان به شكل جنسي، مرد متولد اسفند به شكل رويايي و متولد تير به شكل عاطفي.
     مشكل اصلي شما با او، اين است كه مي خواهد مادرش باشيد. احساسات او نسبت به مادرش حد وسط ندارد. يا عاشق اوست و يا از او متنفر است. بيزاري او از مادرش گاه سبب ميشود تا از هر زن ديگري (حتي شما) بيزار شود، يا اين كه مادر را آنقدردوست دارد كه شما احساس مي كنيد فراموش شده ايد پس از مادر شوهر هم نفرت پيدا مي كنيد.
     بيش از آنكه با او پيوند زناشويي بنديد بد نيست بفهميد روابط او با مادرش چگونه است. اگر او از آن مادرهاي پاك باخته است كه پسرش را ننر بار آورده، حتماً با او مشكل پيدا مي كنيد. اگر نمي دانيد او مرد است يا موش يا بچه يا خرچنگ، تله اي كار بگذاريد تا بفهميد او چيست؟!
     او در گذشته زندگي مي كند و ناخودآگاه به دنبال شريكي است كه ياد آور مادرش باشد. او به ريشه ها اهميت زيادي مي دهد و اغلب در شهرستاني كه متولد شده زندگي مي كند و همانجا هم مي ميرد. حتي گاهي خانه دوران كودكي اش را سالها بعد مجدداً مي خرد و همانجا زندگي مي كند.
او معمولاً زاده عادت است و بايد مراقب باشد تا عادتهاي بدي كسب نكند، چون عادتهاي قديمي را دير فراموش مي كند . او به دنبال شريكي است كه برايش مادري كند، اما اگر شخص مناسبي را پيدا نكند با قوم و خويش و دوستان درگيري عاطفي پيدا مي كند به طوري كه دهان همه از تعجب باز مي ماند.
     او پدري فداكار و تو دل برو است. با اين وجود احساسات او بيشتر مادرانه است تا پدرانه, مثلاً پس از يك روز سخت كاري، در خانه پيش بند مي بندد و بدون نق و نوق براي بچه ها آشپزي مي كند. او از اعضاي خانواده مراقبت مي كند‌، آخر هفته بچه ها را بيرون مي برد و حتي از قناري هم مواظب مي كند . او ذاتاً پدر است و برايش خيلي سخت است كه خودش بچه نداشته باشد ، در اين صورت دوستان و همكاران را بچه هاي خود مي داند.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste