زن متولد تیر
 
 
     
 

 

 عجب نشانه رضايت بخشي است! تير يكي از بهترين برجها براي تولد زنان است.
     دختر متولد برج تير بسيار حساس است و از نيروهاي مرموزي دراين زمينه برخوردار است . دختر متولد تير نسبت به واژه ها حساسيت خاصي دارد و لازم است كه به احساسات و عواطف خود آگاه باشد و به آنها نظم دهد، چون در غير اينصورت مثل تكه هاي از هم گسيخته يك قايق شكسته، در درياي زندگي به اين سو و آن سو مي رود . او مي تواند چون يك آتشفشان دچار فوران احساسات شود و اطرافيان را بترساند و گاهي نيز چنان درگير حسادت مي شود كه به فرار از چنگال او براي همه مشكل مي شود.
     زن متولد تير، خيلي يك دنده است و اين خصلت او گاه دوست داشتني است چون سماجت او را در رسيدن به خواسته هايش كمك مي كند اما از نظر عاطفي, افتضاح است چون نمي داند چه وقت، كجا و چرا توقف كند. او قادر نيست بفهمد يك رابطه كي تما م شده و اگر تصويري مبهم و نادرست از پايان رابطه داشته باشد آنقدر سماجت مي كند و به طعمه و چنگ مي زند تا عشق و علاقه هر دو طرف به نفرت تبديل شود.
     احساسات او گاه به حد افراط مي رسد و به جاي آنكه از او آدمي عاشق، مهربان، دلسوز، آرام، فادار، محافظ و رام بسازد، آشفتگي به بار مي آورد. او از نظر ديگران آدمي مرموز، دسيسه چين و زود رنج است. در واقع ديگران احساسات او را بد تعبير مي كنند و تلاش مي كنند تا از او دوري كنند اما احساسات و دلبستگي هاي او بسيار قوي است و تمام اين سوء تعبيرها ناشي از غرور اوست.
     اين زن اگر آدم مثبتي باشد، بسيار همدل، پر احساس و ياري بخش است و اگر احساساتش را بدرستي جهت دهد و خود را به شكلي درست و غير مستقيم وقف شريك كند همه چيز عاشقانه پيش خواهد رفت. اما، امان از وقتي كه همه چيز را خراب مي كند ، گريه و شيوني سر مي دهد كه آن سرش ناپيدا است.
     زن متولد تير اگر وجودش را سازمان بخشيده باشد ، محشر است . او از شريك خانواده و هركس كه برايش مهم است ، صادقانه و با نظم و مقررات خاص محافظت مي كند . او در موقع لزوم ديگران را توبيخ نيز مي كند. اگر او منفي باشد خجالت مي كشد كه ديگران را مواخذه كند، البته زن متولد تير پس از نطق آتشين، يا دعوا با ديگران خود خوري مي كند و فكر مي كند آيا كارش درست بود يا نه و حسابي گريه خواهد كرد , مهم اين است كه او بلاخره نظرش را مي گويد و عاقلانه عمل مي كند.
     بيشتر زنان متولد تير جمع و جور و خوش هيكل هستند. برخي هم به شكل دلچسبي خپل هستند.
    دختر متولد چهارمين برج در منطقه البروج معمولاً زياد لبخند مي زند. او گرم و خودماني است و رفتاري مادرانه دارد. از اين رو بودن در كنار او ، لذت بخش است. او دوست داشتني است و عاشق بچه است و اگر بچه نداشته باشد او يك حيوان خانگي نگهداري مي كند.
اشتباه نكيند، زندگي خانوادگي مانع روشنفكري او نشده است. او مي تواند در عين همدلي و منطق فمينيست باشد، و در اين مورد مانند متولدين برخي برجها سرسخت تند و متعصب نيست.
بي شك او بهترين مادر است اما از آنجا كه انحصار گري در خون اوست، جدا شدن بچه ها از خانواده، وي را دچار دلشوره مي كند. چون جدا شدن از خانواده براي خودش هم سخت بوده است. حتي وقتي بزرگ مي شود بيشتر وقتش را با ايل و تبارش مي گذراند. نمونه بارز اين زن، رئيس من است كه بيشتر وقتش را با خانواده مي گذارند چون زندگي اش حول كسب و كارش مي چرخد. مثل بقيه زنهاي متولد اين برج وقتي اسم دوستانش را بپرسي، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كند.
     پيوند متولد برج تير و ارديبهشت معركه و ديدن آنها با يكديگر محشر است. چون خيلي به يكديگر شبيه اند، هر دو به روشهاي مختلف و مكمل به دنبال امنيت هستند. او بامتولد برج دي هم جور است واگر اين دو را كنار هم بگذاريد : مادام و موسيوي!  منطقه البروج روبروي شماست.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste