مرد متولد مرداد
 
 
     
 

 

 او محبوب همه است! او همچون نو ستاره اي ست كه طرفداران خود را از همه جا براي ديدن نمايش جذب مي كند. اين رفتار چيزي بيشتر از يك قمپز در كردن است كه ديگران درباره متولدين مرداد فكر مي كنند. گفتگوي طولاني مدت برايش بسيار آسان است بويژه اگر به زحمت شغلي را در عالم رقابت براي خود دست و پا كرده باشد.
    اين مردان آدمهاي نمايشي فوق العاده اي هستند. برخي از آنها وقتي پولشان ته مي كشد 500 پوند از بانك وام مي گيرند تا براي دوستان ميهماني ترتيب دهند و شايد هم تصميمي بگيرند با شامپاني و خاويار براي ديگران قمپز بيايند. يكي از خوشايندترين خصلتهاي او علاقه او به خوشحال كردن ديگران است. خوشحال كردن مردم باعث مي شود همه جا احساس صميميت كند.
    مي توانيد او را از روي موهاي پريشتش بشناسيد. حتي اگر موهايش كوتاه باشد باز هم مثل آن است كه يك فرچه روي دو پا راه مي رود . يا حتي شبيه قلم موي نقاشي است . نكند او را با جارو اشتباه بگيريد خانه را با او جارو كنيد!
   او دوست دارد شيك باشد. نشانه اسد و ميزان (نشانه دلبري و لوندي) هر دو نشانه هاي عشق هستند. از آنجا كه مرد متولد مرداد شبيه جارو است حتي مي تواند خاك روي پاهاي شما را هم جارو كنند . رفتارش شما را مات و مبهوت مي كند، به شما گل مي دهد، با هم شام اعياني مفصلي مي خوريد ، به تأتر مي رويد. در واقع وقتي كسي را دوست بداريد با او مثل يك ملكه رفتار مي كنند.
   مرد متولد مرداد وقتي پدر شود و معركه است . او به بچه ها اهميت مي دهد و مي‏خواهد كلكسيوني از آنها داشته باشد. اگر دوست نداريد بچه دار شويد توصيه مي كنم هيچ وقت با مرد متولد برج مرداد پيمان زناشويي نبنديد. ممكن است در ابتداي آشنايي بگويد: عزيزم اهميتي ندارد. مي توانيم بچه دار نشويم؟ اما صبر كنيد و ببينيد چه مي شود او دمدمي نيست، صادق و وفادار است. صداقت و وفاداري از نظر او بسيار مهم هستند قانون او اين است كه شما هم دوستش بداريد و صادق باشيد و به هيچ وجه به او خيانت نكنيد. او اين انتظار را از همه، از شما، از همكاران و حتي از دوستانش نيز دارد.
     او مي خواهد نان آور منزل و مايه افتخار شما باشد . با قدرت روي پاي خود بايستد و خانواده را تأمين كنند . صبر كنيد كامپيوتر را خاموش نكنيد و با عجله براي يافتن او بيرون نرويد. او گاهي ريا كار هم هست. اگر او كسي است كه زياد به سفر مي رود، احتمالاً هرجا ماده شيري هم دارد. عشق مردادي شما خود را حاكم قلمروي شاهانه خود مي بيند و مي خواهدشما و بچه ها در مقابل او تعظيم كنيد. اگر كمي ارام و سر به راه باشيد وضع بدتر مي شود!
    اگر از قدرتي كه در اخيتار دارد به درستي استفاده نكند از شيري دوست داشتني به قلدري مستبد تبديل مي شود كه ناگهان بي پروا و از خود راضي به نظر مي رسد، قمپز در مي كند ، قيافه مي گيرد و شق و رق راه مي رود .او گاهي از شما مثل سرباز ضعيف بازي شاهانه شطرنج خود استفاده مي كند يا دوستان و خويشان را كلكسيون كشورها مي داند. اگر به قدرت برسد كافي است تا كمي ويژگيهاي منفي داشته باشد آن وقت به ديكتاتور ، و فرمانروايي مستبد تبديل مي شود و هميشه از قدرت خود سوء استفاده مي كند.
     از آنجا كه دمدمي نيست و ثبات دارد مي خواهد در تمام مراحل اوليه زندگي هم ثبات داشته باشد به همين سبب گاه كله شق مي شود . او به آساني نمي تواند نظرش را در مورد چيزي تغيير دهد. هروقت خواستيد دور و بر او بچرخيد و او را وادار كنيد مثل شما به دنيا نگاه كند فقط يك كار بكنيد! بيخودي از او تعريف كنيد! مطمئن باشيد، رد خور ندارد!

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste