مرد متولد شهریور
 
 
     
 

 

     و حالا مرد عجيب و غريبي را معرفي خواهم كرد. اين مرد, كسي است كه گاهي شانس خود را در قمار امتحان مي كند. او رگ گواست و آنقدر سرد و بي احساس است كه گاهي با خود فكر مي كنيد چه اشتباهي كرده ايد كه به او اينطور رفتار مي كند. اما قبل از آنكه نامه اعتراض آميزي براي ما بفرستيد، بايد بگويم همهء مردان برج شهريور اينگونه نيستند.
    متولدين مرد اين برج چه جذاب باشند، چه نباشند، معمولاً دوست داشتني به نظر ميرسند. بيشتر آنها پوستي به لطافت ابريشم و به صافي نهر كوهستان, بدون جوش و لك دارند. آنها چشماني قشنگ و معمولاً قهوه اي رنگ دارند كه مثل ستاره ها مي درخشند. مرد متولد برج شهريور بلند قد و لاغر اندام است. او نمونهء بلندي، سبزه بودن و خوش تيپي است.
     به لباسهايش اهميت زيادي مي دهد و اغلب سنتي است، حتي وقتي كه اهل مد مي شود و به همين علت احساس ناراحتي مي كند. او پولش را صرف خريد لباسهاي ساده و سنگين و عينك آفتابي موقري مي كند و با كراواتي فوق العاده به لباسها جلوه مي دهد.
     برخي از مردان متولد برج شهريور كمي سرد و بعضي ديگر مشخصاً سرد و بي روحي هستند. براي مرد متولد اين برج سخت است كه خود را از نظر عاطفي متعهد كند چون مي ترسد كنترل اوضاع از دستش خارج شود. او احساسات خود را به طريقي معتدل و دقيق بيان مي كند. سيارهء او - مريخ - سبب مي شود بيش از قلب از طريق ذهن احساس كند. بسياري از انها وقتي روش منطقي را انتخاب مي كنند. احساس امنيت بيشتري دارند.
     مرد شهريور مردي كوشاست و براي رسيدن به آنچه مي خواهد سخت تلاش و كار مي كند ولي الزاماً تلاش او هميشه به سمت پيشرفت و صعود نيست. چون بر عكس متولدين برجهاي ديگر جاه طلبي هاي حيرت انگيز به او القا شده است.
     او مثل متولدين برجهاي قابل تغيير، به دگرگوني و تحول در زندگي نيازمند است. گاهي نظرش را چنان تغيير مي دهد, كه فكر مي كنيد مي خواهد شما را اذيت كند.
    از آنجا كه ابراز احساسات براي او آسان نيست، پدر خوبي نخواهد بود, هر چند كه خودش مي خواهد باشد. اما براي او سخت است كه خودماني رفتار كند. او پدري بسيار منضبط است و وقتي بچه ها تكاليف مدرسه را انجام ندهند الم شنگه به پا مي كند.
    پدر شهريوري گاهي فراموش مي كند كه او مدير مدرسه نيست يا حتي اگر باشد، خانه مدرسه نيست او بايد بفهمد كه تعليم و تربيت همه چيز نيست و عاطفه و محبت مهمتر است. در هر مرحله اي از زندگي كه اين نكته را بفهمد و به درستي رفتار كند, مردي خشنود و با احساس خواهد بود.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste