زن متولد شهریور
 
 
     
 

 

مهمترين نشانه در طالع بيني زن متولد شهريور باكرگي،‌ دوشيزگي، و طبيعي بودن است و همين براي توصيف دختر متولد اين برج كافي است.
دختران متولد اين برج بطور كلي هيچ وقت مثل مردم ديگر رفتار نمي كنند. نه عصباني مي شوند و دردسر درست مي كنند و نه يك دفعه غيبشان مي زند.
     او عمداً مي خواهد كه مثل طبيعت به نظر برسد. (نه منظور من اين نيست كه او لباس نمي پوشد و سخت است) او ندرتاً آرايش مي كند. اگر زني روستايي باشد، مطمئن باشيد از ريشهء گشنيز و كرفس يا چيزي شبيه به آن، مواد آرايشي درست كرده و مصرف مي كند.
      او مادر محشري است. براي او خيلي مهم است كه بچهء باهوشي داشته باشد. اما بايد بداند كه بچه همان اندازه كه به آموزش و يادگيري نياز دارد به عشق و محبت هم نيازمند است.زن شهريور بايد به خاطر داشته باشد كه گاهگاه كتابش را كنار بگذارد و كودك را در آغوش بگيرد. او يك ريز به دنبال علايم هوشمندي در نوازادش است و حتي شايد گاهي فكر كند كه نوزاد كوچولو از نظر هوش مشكل دارد! در عين هر كاري كه بتواند براي بچه انجام مي دهد و از سپيدهء صبح تا بوق سگ از او پرستاري مي كند.
     يادتان باشد كه او خوددار است. پس انتظار نداشته باشيد كه مثل متولدين برجهاي آبي ناگهان فوران كند, يا مثل دخترهاي متولد برج اسد و ميزان جذاب و لوند باشد. در عوض چشمهاي او تمام مدت شما را به دقت نگاه مي كند و سعي دارد به كنه وجود شما پي ببرد.
پشتكار او سبب مي شود كه دستيار خوبي باشد و هر رئيسي به او واقعاً اعتماد كند. او فمينيست سرسختي است ولي مي خواهد كه او را مثل يك انسان باهوش با حقوق خودش بپذيريد.
     در زندگي برخي از زنهاي متولد اين برج لكه هايي هست كه دوست دارند آنها را مثل غلطهاي تايپي با غلط گير پاك كند و اگر موفق شود از خوشحالي بال در مي آورد.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste