زن متولد مهر
 
 
     
 

 

 زن متولد برج مهر مثل هلويي است كه روي دو پا راه مي رود. برخي از متولدين مهر آنقدر زيبا هستند كه نفس آدم بند مي آيد. البته شايد روزي عجوزه اي پير ، مخوف و عجيب و غريب هم در بين آنها پيدا كنيد. (شك نكنيد او هم فكر مي كند كه زيباست) دختران متولد اين برج قشنگترين دختران در كهكشان راه شيري هستند. آنها طبيعت زيبايي دارند.
     دختر متولد برج مهر طوري لباس مي پوشد كه هم چيز با هم بخواند. او شيك است، حتي اگر شلوار جين كهنه اي بپوشد ، مطمئن باشيد كه تميز است و به پليور يا تي شرتي كه مي پوشيده ، مي آيد . او شيفته مد است تا جايي كه گاهي طراح لباس مي شود.
او از مصاحبت ديگران لذت مي برد و ندرتاً زمان زيادي را به تنهايي مي گذارند. اگر تنها زندگي كند (كه دور از انتظار است). دوستان زيادي دو و برش دارد. او از جهاتي به زن متولد مرداد شبيه است. زن متولد مهر مي خواهد تا جايي كه ممكن است با كمترين زحمت، از ميهمانها به بهترين نحو پذيرايي كند. (او حتي بيسكويت را در ظروف لوكس سرو مي كند)
     اگر روزي با دختري روبرو شويد كه بوي خوب شيريني مي دهد مطمئن باشيد كه متولد برج مهر است. او عاشق بوي شيريني است. اگر مي خواهيد به قلب او راه پيا كنيد يك شيشه عطر و يك دسته گل به او هديه دهيد. فراموش نكنيد كه رنگ گلبرگها با رنگ بسته عطر جور باشد. او از هماهنگي رنگها لذت مي برد. اين دختر معمولاً يك دسته گل نزديك سوراخ بيني اش مي گيرد.
     اگر روزي او را با كثيف ترين و ژوليده ترين لباس ها ديديد، بدانيد كه او حتماً دچار بحران شده است (مگر آنكه هميشه همينطور باشد) و مشكل اصلي او بگو مگو با شريك زندگي است.
     زن متولد اين برج ذاتاً مادر نيست هرچند كه بيشترين تلاشش را مي كند. با اين همه اومادري است كه يك دفعه ناپديد مي شود. زن مهر بايد ياد بگيرد كه مهر و محبت را از خانه شروع كند. در مواقع نادر كه در خانه به سر مي برد مادري دوست داشتني است. وقتي بچه ها زبان باز مي كنند، خوشحال تر مي شود. او بچه ها را از سنين پايين با كتاب آشنا كرده و از ذهن آنها ذهني خلاق مي سازد. وي بهترين لباسها را به تن خود و بچه ها مي كند. بو! مهمترين چيز مورد توجه اوست حتي بوي بد نوزاد هم او را اذيت مي كند و مجبور مي شود نزديك لگن بچه دستگاه تهويه هوا كار بگذارد.
 

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste