مرد متولد آبان
 
 
     
 

 

جذابيت مغناطيسي او سبب ميشود كه جهان از چرخش حول محور خود باز بايستد و در جهت مخالف بچرخد. او خيلي قوي است . او كسي است كه همه، بويژه زنان تقريباً هركاري برايش انجام مي دهند. بعضي از دخترها همه جا به دنبال او مي گردند (حتي شما). مردان متولد برج آبان رؤساي شركت ،مؤسسه يا سازمان ها هستند .
     او پوستي به رنگ سبزه تيره، مويي مشكي و چشماني سياه دارد . البته شايد كسي هم پيدا شود كه بور باشد. اما تعداد اين گروه در مقايسه با گروه قبل خيلي كم است. او حتي وقتي صورت خود را اصلاح مي كند ، به نظر ميرسد كه چند روز است اصلاح نكرده. او چشماني نافذ دارد آن چنان كه اگر مستقيم به چشمهاي شما نگاه كند، آشفته خواهيد شد! اغلب زن و مرد متولد برج آبان با عينك ورزشي عجيب و غريب و يا لنزهاي آنچناني، چشمهاي خود را بيشتر به نمايش مي گذارند . خيلي ناراحت كنند ه است كه نوروز او را لباس گرم و عينك آفتابي ببينيد.
     وي احتمالاً غذا هم زياد مي خورد، اضافه وزن پيدا مي كند. هرچند عميقاً مي خواهد خوش هيكل باشد. اودر روابطش بسيار صادق است. به طور ايده ال زن ظريف و پر جنب و جوش متولد برج حوت (دوماهي) شريكي مناسب براي اوست، اگر همسر شما متولد برج آبان است بايد به او كاملاً اعتماد كنيد و حتي وقتي اشتباه مي كند، معتقد باشيد كه او درست مي گويد و اشتباه نكرده است. او به هيچ وجه نمي خواهد شما رقيب او باشيد .
تا زماني كه بتواند حسادت خود را كنترل كند، پدر خوبي است . او بيش از ديگر مردان متولد برجه
اي تير، اسفند احساسات خود را نسبت به بچه ها نشان مي دهد. او با خوشحالي به شما اجازه مي دهد كه از نوزاد مراقبت كنيد.
     او مشغله ذهني را در روابطش دخالت مي دهد.
    قبول كنيد كه بيشتر متولدين برج آبان معني كامل آشفتگي و آشوب هستند است. آنها اعتماد به نفس دارند و خود را چنان تشويق و ترغيب مي كنند كه حتماً بهت زده خواهيد شد و آرزو مي كنيد كه مثل او باشيد، عليرغم همه اينها اونگراني، ترس و اوهام زيادي دارد. فراموش نكنيد كه او آدمي جنجالي است!

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste