طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین تیر
 
 
 

 

 
 

 

متولدين دهه اول اين ماه طالعي نيك دارند و در زندگي اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي موفق هستند. اغلب شخصيت‎هاي ديني و اجتماعي، از متولدين اين دهه مي‎ باشند، اين افراد داراي هوش و ذكاوت، تحمل خوب ، پرانرژي ، درونگرا، داراي افكاري ثابت، عموماً داراي شهرت و موفقيت اجتماعي مي‎ باشند. مشاغل موافق با اينان: فعاليت‎هاي دريايي، صيادي و قايق‎راني، سدسازي، آب و آب‎ياري، عمراني، امور عام المنفعه، مشاغل سيار و آزاد و ... مي ‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه، افرادي حساس، ناپايدار، تأثيرپذير، دو شخصيتي
، دمدمي مزاج، متعصب و پايبند به تعهدات اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي، به علت عدم ثبات رواني، از برخورد صحيح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات ديگران توانا و مشاور و مددكار مي‎ باشند. اين افراد مريداني صادق، دوستاني وفادار، طالب طبيعت و سير و سفر، و اغلب داراي عمري طولاني خواهند بود.

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي اجتماعي، فعال، شجاع، مغرور، سخت‎گير، جدي، داراي نظم و انضباط، پايبند سنت
‎ها، مخالف نوآوري، داراي شخصيت غريزي و تمايلات جسماني، در برخورد خشن و تندخو با محيط اطراف ناسازگار، ماجراجو، قدرت طلب، متكي به نيروي جسماني، در امور خانوادگي سركش، بعضاً در زندگي زناشويي ناموفق و مواجه با شكست، اهل سير و سفر و ...

مشاغل مورد علاقه متولدين اين دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازي تا تخصص‎
هاي علمي و مهندسي و غيره است. گاه تنوع شغلي و زندگي اين افراد تا حد خانه به دوشي پيش مي‎رود.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste