طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین مرداد
 
 
     
 

 

متولدين اين ماه به طور كلي از لحاظ جسمي و روح از بالاترين امتياز برخوردار مي‎ باشند. در اين افراد صفات منفي يا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصيت اين افراد به گونه ‎اي است كه در هر بعد تربيت و تشويق شوند به نهايت آن خواهند رسيد.

اينان از نظر في
زيكي افرادي قوي، تنومند، بلندقد، اغلب چشم و ابرو مشكي مي‎ باشند. چنانچه اين افراد مسير زندگي در جريان امور احساسي و عاطفي قرار بگيرند، هنرمند، شاعر، نقاش، هنرپيشه، مجسمه‎ ساز، نويسنده و بازيگر موفقي خواهند شد. چنانچه در امور نظامي گري تربيت شوند، سراداران و فرماندهاني موفق و دلير خواهند شد. چنانچه در سياست تربيت شوند، سياستمداراني قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال اين افراد در هر زمينه‎ اي كه آموزش ببينند، در آن زمينه به تحصص و توفيقات بالايي دست مي‎ يابند.

متولدين دهه اول اين ماه اغلب تندرو و افراطي، حراف، در امور اقتصادي عموماً موفق، در زندگي زناشويي گاه مواجه با مشكل، داراي خصلت‎هاي خوب، راستگو و درستكار، مشاور در امور خانوادگي، بعضاً مصلحين و قاضياني خوب، اغلب داراي مشاغل آزاد، به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالي و اقتصادي، در امور خانوادگي منصف و وفادار، با تقوا، اغلب داراي وجهه اجتماعي خوب، داراي شخصيت مثبت، حل و فصل كننده اختلافات خانوادگي، خيرخواه، خوشرو با چهره‎اي شاد، در مواجهه با مشكلات صبور، شريكي قابل اعتماد، مقيد به خانواده و فاميل دوست، در تربيت فرزندان اغلب موفق، داراي طبعي بذله‎
گو، گاه جاه طلب، عموماً در پست‎ هاي مديريت و سرپرستي موفق و ...

متولدين دهه دوم اين ماه داراي صفات خوب، اغلب داراي رشد و تكامل معنوي، داراي سلامت طبيعي، داراي عمري نه چندان زياد، در امور اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي نه چندان موفق، داراي شخصيتي مطلوب، در پاسخ به خشم، خشمگين در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان، اغلب عاقل و هوشمند، سخاوتمند، داراي طبعي لطيف و علاقمند به امور فرهنگي و هنري، بعضاً شاعر، نويسنده، هنرپيشه و مشاغل مرتبط با اينها، داراي حس زيباشناسي و هنري، بي توجه به ماديات، طالب زندگي سالم و شاد و ...

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب داراي تناسب اندام و تعادل جسماني، در برخورد با مسائل واقع
‎بين، در مواجهه با ناملايمات اغلب داراي عكس‎ العملي متعارف، در مسائل خانوادگي و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور، علاقمند به طبيعت، كوه و دشت و صحرا، علاقمند به زندگي طبيعي و اغذيه طبيعي، اغلب داراي خانواده‎اي پر اولاد، عموماً در تلاش و كوشش، ذاتاً مخالف با سكون و بطالت، افرادي پويا و متغير، علاقمند به سير و سفر، عموماً داراي مشاغلي متنوع.

متولدين اين دهه از ماه اسد، اغلب داراي رشد مغزي و جمجمه بزرگ مي
‎باشند. اينان داراي حافظه‎اي خوب، در امور محاسباتي موفق، در امور اجتماعي و اقتصادي متفكر، در صورت سياستمدار بودن گرايش به ديكتاتوري، داراي استعداد مديريت خانوادگي و مصلحت‎گرا مي ‎باشد.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste