طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین مهر
 
 
 

 

 
 

 

متولدين دهه اول اين ماه افرادي معتدل، باهوش، مردم دوست، بخشنده و هنردوست هستند. اين افراد از لحاظ جسماني داراي تناسب اندام، چهره‎اي سفيد و مايل به گندمگون و چشم سياه هستند. از نظر شغلي اغلب اين افراد دانشمند، متخصص، سياستمدار، نويسنده، مصلح اجتماعي و شاغل در رشته‎هاي هنري مي ‎باشند. اينان علاقمند به طبيعت بوده از نظر خانوادگي افراد متعادل، خوش برورد و پاكدل هستند.

متولدين اين دهه اغلب داراي مشخصات ارثي و ژنتيكي بوده و شباهت زيادي به پدربزرگ
ها و مادربزرگ ها و ... دارند. اغلب اين افراد درون‎گرا، فاميل دوست، طرفدار ازدواج‎ هاي فاميلي و زندگي جمعي هستند. در امور شلي نيز اغلب طالب كار جمعي مي ‎باشند. اين افراد گاه دچار اشتباهات و مشكلاتي مي‎ شوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود. بعضاً با رفتار غير ارادي در امور اقتصادي و گاه سياسي، دچار اشتباهاتي مي‎ شوند، اما اغلب به اشتباه خودپي برده و به آن اعتراف مي‎ كنند.

متولدين دهه دوم اين ماه از لحاظ رفتار و كردار افراطي بوده و داراي عدم ثبات مي‎
باشند. اين افراد اغلب حساس و عصبي، داراي عكس ‎العمل تند نسبت به ناملايمات، در ارتباط عاطفي متغير، در مقابل محبت، محبت افراطي و در مقابل نامهرباني، سخت نامهربان، از نظر اقتصادي كم و بيش موفق، مشكل پسند، در زندگي خانوادگي اغلب منضبط و پرخاشجو و ايرادگر، در امور اجتماعي و سياسي، افرادي ستيزه‎جو، در درگيري ها جسور، حق طلب، اهل مجادله و بحث و گفتگو، كنجكاو و پيگير در مسائل و بالاخره بر اين باورند كه بايستي خوبي را با خوبي و بدي را با بدي پاسخ داد.

متولدين دهه سوم اين ماه از لحاظ فيزيكي متفاوت بوده برخي داراي اندامي متناسب، قدي متوسط، استخوان درشت، و گاه چاق هستند. برخي ديگر لاغر و ضعيف و داراي اندامي نامناسب بوده و برخي ديگر زيبا و خوش اندام مي
‎باشند. متولدين اين دهه از ماه از لحاظ رواني متعادل، طالب سكون آرامش، داراي زندگي متعارف، نسبت به مسائل ديگران بي تفاوت، در مسائل خانوادگي ناصح ديگران، از نظر زندگي زناشويي خوش شانس و راضي، از نظر شغلي طالب مشاغل كم دردسر، در زمينه تخصصي دقيق و سمج، در زندگي اجتماعي افرادي سازگار، صلح طلب و مردمدار، پرهيز از هرگونه ريسك و خطر، از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته، خوش برخورد، آرام و باثبات، تا حدي شكاك، متكي به يافته‎ها و تجارب شخص، اهل بحث و مجادله، طالب در امور اجتماعي اغلب طرفدار مكاتب مختلف، در امور اجرايي و بازرسي و تفتيش موفق، در تجارت عموماً ناموفق، دراي تنوع در افكار، زماني عجول و زماي ديگر صبور و منطقي، فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل، در زندگي زناشويي اغلب موفق، برخي گرفتار اضطراب و تشويش، بيشتر داراي خصوصيات ارثي و ژنتيكي، در صورت داشتن تربيت ديني و عرفاني، موقعيت خوبي به دست خواهند آورد. همساز با هر موقعيت، شريك و همكار خوب، اما نه چندان مثمر ثمر، از نظر اجتماعي فعال و گروه‎گر است.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste