طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین آذر
 
 
     
 


متولدين اين ماه به طور كلي افرادي حساس و داراي حس پيشگويي يا بيش حسي از آينده هستند. اين افراد داراي توانايي‎ هاي جسمي و روحي خوبي بوده و تحمل آنها در مقابل سختي ‎ها و مشكلات زياد است اين افراد اغلب استعداد كشف و شهود دارند و به پديده‎ ها و عواملي دسترسي پيدا مي‎ كنند كه در شرايط عادي ميسر نيست.

متولدين دهه اول اين ماه اغلب شخصيت پيچيده ‎اي دارند و در برخورد با مسائل واكنش يكسان ندارند. اينان افرادي متفكر، مرموز، متغير، علاقمند به مشاغل فني و سخت، اغلب داراي تخصص و تبحر در شغل خود، در امور خانوادگي و زناشويي، افرادي درون گرا و عزلت طلب، بعضاً افرادي خودخور، تودار، بي اعتماد به ديگران، راز نگهدار، از لحاظ جسماني اغلب داراي خصوصيات ارثي، عموماً تابع غريزه طبيعي و جنسي، برخوردار از سلامت جسم و رشد طبيعي، از نظر اجتماعي و اقتصادي منفعت طلب، از لحاظ خانوادگي افرادي موفق و تا حدي خودبين، پايبند به موازين اجتماعي، موفق در امور اقتصادي، همكار و شريكي خوب، افرادي فعال، معاشرتي، كمي خسيس، گاه تندخو، عموماً در پي تلاش مادي و مالي، منطق گرا، مقاوم، در مقابل سختي‎ها داراي صبر و تحمل، در امور تحصيلي داراي استعداد خوب، اغلب افرادي خوش برخورد، خوش معاشرت، علاقمند به كارهاي فكري و معنوي، طالب حمايت از محرومين و مظلومين، اغلب علاقمند به فعاليت ‎هاي هنري و ادبي، طبيعت دوست و زيبا سند، عموماً در زندگي راضي و خوشبخت، سخاوتمند، شجاع و قوي، اغلب اهل تدريس و تحصيل و تحقيق، بيشتر علاقمند به علوم فطري .

متولدين اين دهه از نظر شغلي اغلب نويسنده، شاعر، استاد دانشگاه، واعظ، فيلسوف، صاحبان شركتهاي خصوصي و توليدي، صاحبان مشاغل آزاد، مشاغل خدماتي و ... مي‎ باشند.

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً تابع شرايط زماني و مكاني بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكس‎ العملي متفاوت دارند، گاه چنان متغير هستند كه ممكن است هر روز تصميماتي متفاوت از تصميمات روز قبل بگيرند. اين افراد در امور مالي و خانوادگي نسبتاً‌موفق هستند. عموماً افرادي محتاط، محافظه كار، گاه داراي ايده‎ها و افكار خحوب، افرادي خانواده دوست، همكار، همسر، پدر و مادري خوب، عموماً تميز و آراسته، بعضاً شلخته، كم حرف و سخن سنج هستند. اين افراد حساس، درون‎گرا، گاه عصبي مزاج، داراي رفتاري افراطي در غم و شادي، از نظر خانوادگي مثبت و علاقمند به خانواده، افرادي پرتلاش و زخمتكش، در امور فني و تكنيكي متبحر، همكار و شريكي خوب، اندكي خسيس و تنگ نظر، افرادي قانه و گريزان از تشريفات، داراي ظاهري آرام اما باطني ناآرام، بعضاً داراي ميل دروني براي اذيت و آزار ديگران، بيشتر حراف هستند تا اهل عمل، عموماً دهن بين، از نظر اقتصادي كم و بيش موفق، اغلب در دوستي ثابت قدم، بعضاً پرطاقت و پرخوصله، در امور خانوادگي اغلب خوش شانس و بعضاً گرفتار مشكلات، در امور شغلي ناپايدار، اغلب كارها را نيمه كاره رها مي‎ كنند و ممكن است بارها با شكست شغلي مواجه شوند. اما به خوبي از آن خواهند گذشت. اينان اغلب افرادي صميمي و با محبت هستند.

مشاغل موافق با متولدين اين دهه، مشاغل خدماتي، شراكتي، كارمندي، صنايع دستي، مهندسي، ابتكار و اختراع، معماري، صنعت دامداري و كشاورزي، فعاليت در امور سياسي و ... مي ‎باشد.

متولدين دهه سوم اين ماهع از نظر جسمي و روحي، افرادي قوي، داراي طول عمر، عمق نگر، داراي اراده‎اي قوي، در امور فكري، فلسفي و اجتماعي، اغلب موفق، داراي طبعي خوش در برخورد و معاشرت، همسري خوب و با احساس و منطقي، در رسيدن به اهداف كوشا، همكار و شريكي خوب صادق و درستكار، در دوسي وفادار، داراي قدرت ابتكار، داراي روحيه مقاوم، داراي حس پيش‎بيني و پيش‎گيري از خطر، اغلب شكاك، داراي روحيه تهاجمي، پرسشگر و تيزبين، به دليل حساسيت و كنجكاوي، اغلب گرفتار مشكلات، بعضاً نا اميد، نگران و ترسو، در امور اقتصادي نه چندان موفق، اغلب درون‎گرا و منزوي، افرادي محتاط، مطيع و سر به راه.

مشاغل متولدين اين دهه اغلب، مشاغل پليسي، قضايي، مديريت، سياستمدار، برنامه‎ نويس، كارگزار، رياست، وكالت و ... مي ‎باشد.
 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste