طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین شهریور
 
 
 

 

 
 

 

متولدين اين ماه به طور كلي افرادي خوش شانس، خوش برخورد، اهل صفا و صميميت، اغلب داراي صفات خوب و پسنديده، در دوستي پايدار، پايبند به قول و قرار، صادق و راستگو، خيرخواه، جذاب نيك سيرت، در امور شغلي و اجتماعي اغلب موفق و ...

متولدين دهه اول اين ماه اغلب داراي روحيه‎
اي خشن، سخت‎گير، پرحرف، جدي، ستيزه‎جو، كم تحمل و بد اخلاق، در امور اقتصادي نسبتاً موفق، در مديريت و سرپرستي كم و بيش موفق، بعضاً خسيس و تنگ نظر، در امور اجتماعي فعال، در برخورد با افراد جدي‎تر از خود عقب نشيني مي‎ كنند. به محض احساس ضرر، از شراكت يا دوستي صرفنظر مي كنند.

اين افراد داراي فضايلي نسبتاً خوب، طالب صلح و آرامش، علاقمند به امور هنري، در امور اقتصادي محدود، داراي يك شغل يا يك تخصص، بيشتر طالب كارهاي سبك و كم زحمت و پر فايده، عموماً متخصص در امور خريد و فروش، اغلب تاجر، دلال، كارمند، واسطه و غيره، افرادي مقلد، سريع التأثير، بعضاً داراي نيروي فوق طبيعي و تله‎پاتي و قدرت هيپنوتيزم، داراي استعداد پيش‎بيني و پيشگويي، ارائه دهنده راه‎
حل‎ هاي خوب در مسائل پيچيده، عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سياسي و اقتصادي صحيح و درست، در حل مسائل خانوادگي توانا، داراي قدرت تطبيق با هر شرايط و محيط، از نظر عاطفي ضعيف‎ اند،زيرا در تصميم‎گيري هايشان عاطفه نقشي ندارد.

متولدين دهه دوم اين ماه اغلب افراطي، تندرو، پرخاشگر، بعضاً داراي شخصيتي جدي، قاطع، سخت‎گير، حراف، داراي جمجم
ه ه‎اي بزرگ، پيشاني قوي، بسيار حساس، داراي حافظه‎ اي قوي، اغلب افرادي منطقي، باهوش، سريع ‎الانتقال، حاضر جواب، عموماً ‌آشنا به مسائلي فني و تكنيكي، منظم در زندگي، مشاور در امور خانوادگي، در حل مشكلات توانا، از نظر اقتصادي خودكفا، در مسائل عاطفي فاقد جذابيت و انعطاف، اغلب رياضا دانان، حسابدارها و كساني كه به هر طريق با حساب و حسابرسي و غيره در ارتباط باشند، از اين گروه مي ‎باشند.

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب زود رنج، داراي عكس‎
العمل سريع، نسبت به آينده كم اعتماد و به همين دليل، بي علاقه به معاشرت، داراي نوعي احساس نگراني دروني و ناشناخته كه اغلب تا پايان عمر آنها را ترك نمي ‎كند. اين افراد عموماً فعال و پركار و مشكل پسند هستند. به راحتي اقناع نمي‏شوند، در زندگي خانوادگي اغلب منفي‎گرا هستند، در امور اجتماعي محتاط و گاه ترسو هستند. اينان افرادي خود متكي بوده و شراكت برايشان خوب نيست. اين افراد اغلب تندرو بوده و براي رسيدن به هدف خود دست به هر كاري مي‎زنند. از لحاظ شغلي بعضاً با بيگانگان فعاليت مي‎ كنند و اغلب به موازين سنتي و ملي وابستگي ندارند. اين افراد بعضاً پايبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهميت زيادي مي‎ دهند. اغلب سياستمداران و ديپلمات‎ها از اين گروه مي‎ باشند.

 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste