طالع بینی مصری


 
 
 
 
 
  متولدین اسفند
 
 
     
 


متولدين دهه اول اين ماه، داراي روحيه ه‎اي متعادل، خوشرو، خوش برخورد، از مشاغل سخت گريزان، تا حدي راحت طلب، از نظر اقتصادي نسبتاً موفق و تابع شرايط روز، عموماً به خورد و خوراك و لباس اهميت زيادي مي‎ دهند، تا زماني كه منافع آنان در خطرنيفتد، در دوستي و شراكت پايدار، عموماً اجتماعي و معاشرتي، بعضاً درون‎گرا، از نظر خانوادگي دلسوز مهربان، اما متعصب، مسئول و توجيه‎ گر افراد خانواده، از نظر اقتصادي متوسط، گاه خسيس و تنگ نظر، از لحاظ شغلي، اغلب متخصص و متبحر در كار، از لحاظ روحي مرگ اعضاء خانواده و فاميل، تأثير عميق و پايداري روي آنان خواهد داشت، از نظر خانوادگي و اجتماعي فعال و طالب دخالت در امور، اهل آموختن و دانستن، برخي طالب طبيعت و تفريح و برخي طالب مطالعه و تحقيق، متولدين اين دهه اغلب به علوم انساني، ادبيات و هنر علاقمند مي ‎باشند، اينان داراي مقاومت جمي و روحي خوبي در مقابل بيماري ها هستند. واكنش‎هاي آنها در مقابله با مشكلات سخت افراطي بوده اما در مواقع ديگر متعادل مي ‎باشند، اين افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبي براي از ميدان به در كردن رقبا و همكاران دارند و همچنين اهل زد و بند و سازش نيز مي‎ باشند.

مشاغل مناسب براي متولدين اين دهه: امور تجارت، خدمات، خريد و فروش، بنگاه ‎داري، شراكت، مديريت، رياست، مشاغل، انضباطي، مشاغل سياسي، مشاغل نظامي و ... مي ‎باشد.

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً از نظر شخيصتي غير ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت، معاشري خوب براي شركاء و همكاران، نگران از فقر و بي پولي، در تامين معاش خانواده موفق، مشاوري خوب براي افراد خانواده و همسر، معاشرتي و اجتماعي، ذاتاً درون‎گرا، از نظر عاطفي، رفتار خوبي با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مديريت خوبي ندارند، اينان فاميل دوست، گاه وابسته به پدر و مادر، بعضاً دهن بين و تحريك ‎پذير، اهل دوستي و رفاقت مشروط، بعضاً طالب تنوع شغلي، عموماً علاقمند به سير و سفر، طالب نوآوري و ابتكار، از لحاظ ظاهر آراسته و خوش لباس، موفقيت اقتصادي آنان اغلب زاييده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبير، اين افراد اغلب به خاطر گرفتن تصميمات عجولانه، گرفتار برخي مشكلات مي‎ شوند.

مشاغل مناسب براي متولدين اين دهه، مشاغل خدماتي، امور تجاري، خريد و فروش، بنگاه داري، زمينه‎ هاي تبليغاتي و هنري، واسطه‎ گري و ... مي‎ باشد.

متولدين دهه سوم اين ماه افرادي مقاوم، سخت‎ كوش، حلال مشكلات خود، اغلب داراي افكاري سازنده و مبتكر، اهل بحث و مجادله، پرحرف، اغلب داراي اطلاعات عمومي خوب، علاقمند به تحصيل و دانش، بعضاً داراي سبك و ابتكار در شغل خود، عموماً طالب نظم و انضباط، طالب پاكيزگي، از لحاظ اجتماعي فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحران‎ هاي بزرگ، رفتار انفعالي از خود نشان مي‏ دهند، از لحاظ خانوادگي افرادي موفق و دوست و يار همسر و اعضاء خانواده، مهمترين سرگرمي اغلب اين افراد كتاب و مطالعه است، عموماً به زبان خارجي علاقمند مي ‎باشند، عموماً در هر شغلي موفق هستند، اين افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق مي‎ باشند، اينان افرادي آرامش طلب، خوش گذران، در دوستي قابل اعتماد، شراكت و همكاري با آنان مثمر ثمر، اهل تفكر و تفحص، در تصميم ‎گيري صبور، اما به محض تصميم اقدام به عمل مي‎ كنند، در صورت عصبانيت، واكنش تند از خود نشان مي‎ دهند، در امور خانوادگي داراي جاذبه و احترام هستند ولي از نظر همسرانشان جدي و خشك به نظر مي‎ رسند، اغلب مشاور و وكيل خانواده و فاميل خود هستند، در امور اقتصادي عموماً از هوش و دقت خوبي برخوردار هستند، در امور اقتصادي عموماً از هوش و دقت خوبي برخوردار هستند، اما بعضاً ولخرج و دست و دل باز هستند، به دليل وسواس و دقت زياد، به ريسك اقتصادي دست نمي‎ زنند، بيشتر طالب كارهاي بزرگ هستند، طالع اين افراد ميانه است، اما افرادي خوش شانس و مورد احترام هستند.

مشاغل موافق اين افراد عموماً معماري، ساختمان سازي، نقشه برداري، امور دكوراسيون و تزئينات، امور فرهنگي، هنري، اجتماعي و ... مي‎ باشد.
 

 
 

برگشت

 

بالا ^^


 

Iralink © 2004-2007

 Webmaste